Heffingsrente bij verlengd boekjaar terecht

14 december 2012 | Door redactie

Als uw onderneming een andere onderneming overneemt, blijft u toch zelf verantwoordelijk voor een duidelijke administratie. Het maakt hierbij niet uit dat de onderneming die u overneemt een onduidelijke financiële en fiscale positie heeft waardoor er veel administratieve rompslomp ontstaan is. Moet uw onderneming hierdoor een verlengd boekjaar hanteren, dan is er volgens een recente uitspraak van het gerechtshof in Arnhem geen reden om de in rekening gebrachte heffingsrente te beperken.

De bv in deze zaak nam op 18 november 2008 de exploitatie over van een schoonmaakbedrijf. Het lukte de bv niet om de financiële en fiscale verplichtingen in dat boekjaar in kaart te brengen en besloot een verlengd boekjaar te hanteren. Het verlengde boekjaar liep van 2 december 2008 tot 31 december 2009. De inspecteur legde aan de hand van de ingediende aangifte een aanslag vennootschapsbelasting (VPB) op met een bedrag aan heffingsrente van € 2.088. De bv was het niet eens met de in rekening gebrachte heffingsrente en wilde dat deze beperkt zou worden. Volgens de bv waren zij genoodzaakt een verlengd boekjaar te hanteren door de onduidelijke financiële en fiscale positie van het door de bv overgenomen schoonmaakbedrijf. Ook de werkwijze van de Belastingdienst speelde een grote rol hierin.

Heffingsrente in rekening brengen

Hof Arnhem was het echter niet eens met de bv dat de heffingsrente beperkt moest worden. Volgens het Hof had de inspecteur niet in strijd gehandeld met enig beginsel van behoorlijk bestuur door over het bedrag van de voorlopige aanslag heffingsrente in rekening te brengen. Ook was de inspecteur niet te verwijten dat de bv geen tijdige aangifte had kunnen doen. De bv stelde dat zij de inspecteur om een voorlopige aanslag heeft verzocht, maar het niet duidelijk is of dit verzoek bij de Belastingdienst aangekomen is. De Belastingdienst gaf aan het verzoek om een voorlopige aanslag nooit ontvangen te hebben. De bv moest de heffingsrente dus alsnog betalen.
Gerechtshof Arnhem, 7 december 2012, LJN: BY5426