Bepaal de verschuldigde vennootschapsbelasting

Stappenplan

PDF 180.64 kb

publicatiedatum 08-08-2019

Download deze tool
Het tarief voor de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de behaalde winst. Daarnaast kunnen eerder belaste voordelen die deel uitmaken van de winst een rol spelen. Met de aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing wordt dit internationaal geregeld. Nationaal kan de eerder ingehouden dividendbelasting worden verrekend. In deze tool leest u hoe u de verschuldigde belasting bepaalt.