Vraag & antwoord

Wanneer heeft de werkgever zorgplicht voor de parkeerplek?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 26-06-2024

Bij ons kantoor hoort een parkeerterrein. Is de werkgever aansprakelijk wanneer een werknemer op zijn parkeerplek over een losse tegel struikelt en letsel oploopt? Volgens...

Geldt letsel door flauwvallen ook als arbeidsongeval?

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | 20-06-2024

Een werknemer is flauwgevallen en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Hij heeft daarna doorgewerkt. Moeten we dit melden als arbeidsongeval? Er is een verschil...

Wat is een preventief spreekuur en is dat verplicht?

Bedrijfsarts | 22-01-2024

We zijn binnen onze organisatie bezig met het afsluiten van een nieuw basiscontract met een arbodienst. Nu bieden alle arbodiensten een preventief (open) spreekuur aan....

Zijn er voorschriften voor het instellen van een autostoel?

Werkplek | 24-10-2023

Onze medewerkers zitten veel op de weg voor klantbezoek. Hoe kunnen ze de autostoelen van hun personenauto’s het beste instellen? Werknemers die voor hun werk in...

Kan de arboverpleegkundige de bedrijfsarts zomaar vervangen?

Arbodienst | 04-10-2023

Wij werken via onze arbodienstverlener met een bedrijfsarts. Soms neemt een arboverpleegkundige het spreekuur van de bedrijfsarts waar. Kan dit zomaar? Ja, onder bepaalde...

Hebben persoonlijke beschermingsmiddelen onderhoud nodig?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) | 21-06-2023

Hebben persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) onderhoud nodig? En blijven ze onbeperkt goed? Ook persoonlijke beschermingsmiddelen hebben een houdbaarheidsdatum. Na...

Kan de OR een klacht indienen bij Arbeidsinspectie?

OR en arbeidsomstandigheden | 30-03-2023

De OR staat op het punt om de Arbeidsinspectie in te schakelen voor een bepaalde kwestie. De Arbeidsinspectie zou in dat geval verplicht zijn om een onderzoek in...

Wanneer komt een werknemer in aanmerking voor een beeldschermbril?

Arbowet | 05-01-2023

Wij hebben werknemers die klagen dat hun ogen erg vermoeid zijn na een dag achter het beeldscherm werken. Moeten wij een beeldschermbril aanbieden? Om na te gaan of een...

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van uitzendkrachten?

Arbowet | 24-03-2022

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van een uitzendkracht, wij als inlener, de uitzendorganisatie of de uitzendkracht zelf? Om de veiligheid van uitzendkrachten...

Moeten we iets regelen voor het geval er op de thuiswerkplek schade ontstaat?

Thuiswerken en hybride werken | 02-10-2020

Onze werknemers werken steeds meer thuis. Moeten we iets regelen voor het geval er op de thuiswerkplek schade ontstaat? Wie is er dan aansprakelijk? Net als op kantoor...