Vraag & antwoord

Welke informatie bevat het verwerkingsregister?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 10-10-2023

Welke gegevens en data zijn wij verplicht om op te nemen in het register van verwerkingsactiviteiten? Het register van verwerkingsactiviteiten – ook wel het verwerkingsregister...

Verschil functionaris gegevensbescherming en privacy officer?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 26-09-2023

Binnen onze organisatie proberen we de Algemene verordening gegegensbescherming (AVG) zo goed mogelijk na te leven. We hebben met dit doel onder meer een functionaris...

Moet ik een datalek altijd melden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 28-06-2023

Moeten we in geval van een datalek daar altijd melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), of zijn er ook uitzonderingen? Uw onderneming is verplicht om...

Met welke partijen is een verwerkersovereenkomst nodig?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 08-06-2023

Met welke partijen die persoonsgegevens van onze werknemers verwerken, moeten we een verwerkersovereenkomst sluiten in het kader van de AVG? Als u persoonsgegevens van...

Wanneer krijgen we een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-06-2023

Hoewel wij er alles aan doen om aan de AVG te voldoen, is onze grote angst natuurlijk een hoge boete. Hoe reëel is de kans op een boete van de AP? De Autoriteit...

Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens ook over klanten uit het buitenland?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-04-2023

Is de Autoriteit Persoonsgegevens ook de toezichthouder als wij persoonsgegevens van bijvoorbeeld Belgische of Duitse klanten verwerken? De AVG verlangt dat organisaties...

Moet een organisatie bepaalde data onversleuteld beschikbaar houden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-04-2023

Mag een organisatie alle data versleutelen, of moet sommige informatie volgens de wet in een leesbaar formaat opgeslagen zijn? Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst of...

Kunnen wij een psycholoog aanbieden aan werknemers?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 07-03-2023

Wij hebben opgevangen dat er werknemers zijn die graag eens met een psycholoog zouden praten. Kunnen wij dat als organisatie ook aanbieden? Er zitten weinig beperkingen...

Mag het e-mailaccount van een ex-werknemer nog even aanblijven?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-01-2023

Soms is het praktisch om het e-mailadres van een uit dienst tredende werknemer nog een paar maanden aan te houden. Is dat toegestaan? Het aanhouden van een zakelijk e-mailaccount...

Hoelang beoordelings- en functioneringsverslagen bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-01-2023

We zijn onze personeelsdossiers aan het opschonen. Hoe lang moeten we de verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken bewaren? Sinds 25 mei 2018 moet uw organisatie...