Hoe regelen we dat een werknemer de bedrijfsarts vertrouwelijk kan bezoeken?

26 augustus 2021

Een werknemer die naar het spreekuur van de bedrijfsarts wilde, moest de gegevens hiervoor bij HR halen. Niet echt anoniem. We willen graag de privacy van de werknemers respecteren. Hoe lossen we dit op?

Een bezoek aan het open spreekuur van de bedrijfsarts is een recht en werknemers moeten dit anoniem kunnen doen. Inderdaad vergeten veel werkgevers dit voldoende te garanderen.

Om te voorkomen dat werknemers iemand van HR of een leidinggevende moeten vragen om de gegevens van de bedrijfsarts, kunt u er eenvoudig voor zorgen dat deze voor iedereen beschikbaar zijn en zonder tussenkomst van een ander te raadplegen zijn.

Personeelshandboek

U kunt bijvoorbeeld een tekst over het open spreekuur publiceren op uw intranet, in het personeelshandboek (toolbox), eenmalig per e-mail en eventueel ook per brief sturen aan alle werknemers.

In de tekst wijst u op het bestaan van het open spreekuur of preventief consult, u legt uit wat het is en u vermeldt de voorwaarden: alle werknemers hebben recht op een preventief consult bij de bedrijfsarts, de kosten hiervoor betaalt de werkgever, het bezoek is anoniem, de werkgever wordt hierover niet geïnformeerd, het open spreekuur is er ook voor werknemers die niet ziek zijn, maar die wel vragen hebben of advies willen over werk en gezondheid.

Maar ook vragen over arbeidsomstandigheden of het voorkomen van (dreigend) verzuim door werk kunnen op het open spreekuur gesteld worden. Geef ten slotte aan hoe werknemers een aanvraag kunnen doen voor het open spreekuur.