Privacy: wie mag het vakantiesaldo van de werknemer inzien?

23 augustus 2021

Het MT verzoekt inzage in het vakantiesaldo per werknemer. Het lijkt me dat alleen de werknemer en zijn manager hier inzicht in mogen hebben. Klopt dit?

Dat klopt. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is hier van toepassing omdat het inzien van het individuele vakantiesaldo een verwerking van persoonsgegevens is. Hoewel de AVG niet voorschrijft wie binnen een organisatie toegang mag hebben tot bepaalde gegevens, benoemt de verordening wel dat een verwerking alleen is toegestaan als het aan haar principes voldoet.

Doel

Voor verwerking van persoonsgegevens is een specifiek doel nodig. Ook mogen er niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan nodig is voor dit doel. Waar het voor de werknemer en de direct leidinggevende relevant is om het vakantiesaldo in te zien, valt te betwisten of dit voor het MT ook geldt.

Inzage in het saldo is niet noodzakelijk ter vervulling van de rol van het MT. Als het MT wel een specifieke taak op zich heeft genomen waarvoor het inzage in het saldo nodig acht, is te stellen dat er niet aan het principe van dataminimalisatie wordt voldaan.

Kan het saldo per werknemer ingezien worden, bijvoorbeeld voor het tegengaan van vakantiestuwmeren, dan kunnen er immers te veel gegevens verwerkt worden die niet noodzakelijk zijn voor dit specifieke doel. In zo’n geval zou het passender zijn als het MT een overzicht met geaggregeerde data ontvangt, zodat het vakantiesaldo niet meer te herleiden is naar een individuele werknemer.