Vraag & antwoord

Vervallen re-integratieplichten door ouderschapsverlof?

Re-integratie | 07-02-2024

Een deels arbeidsongeschikte werknemer werkt door opname van ouderschapsverlof nog maar 60% van zijn contracturen. Nu meent hij dat hij daardoor niet hoeft mee te werken...

Heeft bezwaar maken tegen loonsanctie van UWV zin?

Loondoorbetaling bij ziekte | 10-01-2024

UWV heeft onze organisatie een loonsanctie opgelegd. Wij overwegen bezwaar aan te tekenen tegen deze extra loondoorbetalingsplicht van maximaal 52 weken. Hoe werkt...

Werknemer wil loonsanctie UWV: kan hij dat eisen?

Re-integratie | 30-11-2023

Eén van onze werknemers is bijna twee jaar arbeidsongeschikt. UWV heeft besloten dat we voldaan hebben aan al onze re-integratieverplichtingen en dat de werknemer...

Wanneer géén verplicht einde aan slapend dienstverband?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 13-11-2023

We hebben binnen onze organisatie een werknemer die ons vraagt om akkoord te gaan met het einde van zijn dienstverband en de transitievergoedig te betalen. Hij is nu...

Kan de arboverpleegkundige de bedrijfsarts zomaar vervangen?

Arbodienst | 04-10-2023

Wij werken via onze arbodienstverlener met een bedrijfsarts. Soms neemt een arboverpleegkundige het spreekuur van de bedrijfsarts waar. Kan dit zomaar? Ja, onder bepaalde...

Is de bedrijfsarts aansprakelijk als UWV door zijn fout een loonsanctie oplegt?

Re-integratie | 04-10-2023

Door een foutief oordeel van de bedrijfsarts heeft UWV onze organisatie een loonsanctie opgelegd. Is het mogelijk om de bedrijfsarts hiervoor aansprakelijk te stellen?...

Mag zieke werknemer passende arbeid weigeren wegens mantelzorg?

Re-integratie | 22-07-2023

Een arbeidsongeschikte werknemer wil zijn ernstig zieke echtgenote verzorgen. Mag hij daarom weigeren om passende arbeid uit te voeren? Een arbeidsongeschikte werknemer...

Disfunctionerende werknemer meldt zich ziek. Wat nu?

Disfunctioneren | 07-06-2023

Eén van onze werknemers functioneert al een tijdje niet naar behoren. Nu heeft hij zich ook nog eens ziek gemeld. Wij willen hem graag weer snel (en goed) aan...

Waarom is de eerstejaarsevaluatie bij re-integratie belangrijk?

Wet verbetering poortwachter | 22-05-2023

Onze werknemer is inmiddels bijna een jaar arbeidsongeschikt. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten we nu een eerstejaarsevaluatie doen. Waarom is de eerstejaarsevaluatie...

Waar moeten arboprofessionals rekening mee houden bij re-integratie na hersenletsel?

Re-integratie | 22-08-2022

De gevolgen van hersenletsel zijn niet altijd zichtbaar, maar vaak wel blijvend. Het risico van een verkeerde beoordeling van de belastbaarheid ligt op de loer. Maar...