Vraag & antwoord

Moeten we de OR informeren over ongepast gedrag werknemer?

Arbeidsvoorwaarden | 30-05-2024

Een werknemer heeft een waarschuwing gekregen voor ongewenst gedrag, conform onze gedragscode. De ondernemingsraad (OR) heeft dit via via vernomen en geeft aan graag...

Hoe introduceert u het personeelshandboek bij uw werknemers?

Arbeidsvoorwaarden | 21-05-2024

Onze organisatie is flink gegroeid, waardoor we veel voordelen zien in een digitale bundeling van alle regelingen. De arbeidsvoorwaarden, onkostenvergoedingen, instructies...

Waar moeten we op letten bij anoniem solliciteren?

Werving en selectie | 02-05-2024

Binnen onze organisatie willen we (bewuste en onbewuste) vooroordelen bij de werving en selectie zo veel mogelijk voorkomen. We overwegen daarom om anoniem solliciteren...

Welke rechten heeft de OR bij aanpassing van de werktijden?

Instemmingsrecht | 14-02-2024

Onze bestuurder wil de regels voor de werktijden aanpassen. Mag hij dit doen zonder overleg met onze OR? Uw bestuurder kan verschillende motieven hebben om te willen...

Welke rol heeft de OR bij surseance van betaling en faillissement?

OR en financiële zaken | 10-01-2024

Het bedrijf heeft surseance van betaling aangevraagd en het is de verwachting dat een faillissement snel zal volgen.Welke rechten heeft de ondernemingsraad (OR) bij surseance...

Moet de OR instemmen met tien jaar bewaren van werknemersgegevens?

OR en digitale veiligheid | 30-11-2023

Onze OR is verzocht om instemming met verlenging van de bewaartermijn van opgelegde disciplinaire maatregelen in het personeelsdossier van één naar tien...

Wat is de rol van de OR bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden?

OR en arbeidsvoorwaarden | 23-10-2023

Onze organisatie staat op het punt om de verschillende arbeidsvoorwaarden voor onze werknemers gelijk te trekken. Als ondernemingsraad (OR) vinden we dat we over al die...

Wat houdt het informatierecht precies in?

Informatierecht | 23-08-2023

De OR heeft volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een informatierecht. Anders kunnen de OR-leden geen goede gesprekspartner zijn voor de bestuurder. Wat houdt...

Heeft de OR adviesrecht bij het instellen van nieuwe functies?

Werkwijze OR | 23-08-2023

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee...

Is de installatie van black box in de auto van de zaak instemmingsplichtig?

Instemmingsrecht | 10-08-2023

Er worden nieuwe black boxes geïnstalleerd in onze serviceauto’s. Moet de bestuurder dit voorgenomen besluit eerst aan de OR voorleggen voor instemming? ...