Vraag & antwoord

Moet een organisatie bepaalde data onversleuteld beschikbaar houden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Mag een organisatie sowieso alle data versleutelen als zij dat wil, of moet sommige informatie volgens de wet in een leesbaar formaat opgeslagen worden? Bijvoorbeeld...

Wanneer krijgen we een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Hoewel wij er alles aan doen om aan de AVG te voldoen, is onze grote angst natuurlijk een hoge boete. Hoe reëel is de kans op een boete van de AP? De Autoriteit...

Is een functionaris voor de gegevensbescherming verplicht?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Is mijn organisatie verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen?   Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming...

Moeten we betalen voor muziek op de werkvloer?

Werkplek | 27-09-2022

In onze kantoortuin luisteren we graag naar muziek via Spotify. Moeten wij betalen voor de rechten om naar muziek te mogen luisteren op de werkvloer? Wanneer er muziek...

Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens ook over klanten uit het buitenland?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Het is ons nog niet duidelijk of de Autoriteit Persoonsgevens ook de toezichthouder is als wij persoonsgegevens van Belgische klanten verwerken? Als uw organisatie persoonsgegevens...

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Het verwerken van bijzondere persoonsgegegevens is in principe verboden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat zijn daar de uitzonderingen op?...

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

De AVG legt extra strenge eisen op aan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Wanneer is daar sprake van? Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie...

Wanneer is verwerken van persoonsgegevens toegestaan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor het verwerken van persoonsgegevens heel streng geworden. Wanneer is dat voor onze organisatie...

Hoe lang mag ik volgens de AVG functioneringsgesprekken bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-09-2022

Hoe lang mag mijn organisatie de verslagen van functioneringsgesprekken bewaren van werknemers die al heel lang in dienst zijn? Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming...

Hoe hoog is de assurantiebelasting bij verzekeringen voor onze onderneming?

Verzekeringen | 27-09-2022

Voor onze onderneming hebben we een aantal verzekeringen. Daarbij komt de assurantiebelasting. Hoe hoog is die? De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen....