Vraag & antwoord

Hoe doorbreken we een negatieve werksfeer?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 15-04-2024

Een leidinggevende heeft mij om hulp gevraagd. De werksfeer op zijn afdeling is ondermaats en hij vermoedt dat dit onder andere komt omdat zijn werknemers geen conflicten...

Heeft CSRD gevolgen voor het personeelsbeleid?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) | 04-04-2024

Onze organisatie is steeds meer bezig met duurzaamheid, onder meer vanwege duurzaamheidswetgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Op welke...

Uit welke onderdelen bestaat een AI-protocol?

Werken met AI | 03-04-2024

Binnen onze organisatie wordt op steeds meer plaatsen Artificial Intelligence (AI) ingezet, zonder dat hier richtlijnen, regels of procedures voor zijn. We willen...

Hoe voorkomen we een loongat bij betaald ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof | 02-04-2024

Ik kan de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof pas bij UWV aanvragen nadat de werknemer het verlof (deels) heeft opgenomen. Hierdoor ontvangt hij een tijd minder...

Mogen wij een 70-jarige sollicitant afwijzen om leeftijd?

Discriminatie | 28-03-2024

Momenteel hanteren wij als regel dat we geen pensioengerechtigde werknemers in dienst nemen. Mogen wij een pensioengerechtigde sollicitant afwijzen op basis van zijn...

Kunnen we een mondeling aanbod voor een baan intrekken?

Werving en selectie | 27-03-2024

We hebben een sollicitant mondeling een arbeidsovereenkomst toegezegd. Door gewijzigde omstandigheden willen we dit bij nader inzien toch niet doen. Kunnen we een...

Wanneer is de klokkenluidersbescherming niet van toepassing?

Klokkenluidersregeling | 27-03-2024

We hebben een werknemer die een melding heeft gedaan over onze organisatie. Hij heeft hierbij vertrouwelijke bedrijfsgegevens gedeeld met een externe organisatie. Hij...

Welke waarborgen moet een klokkenluidersregeling hebben?

Klokkenluidersregeling | 27-03-2024

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen over een klokkenluidersregeling. Welke waarborgen moet zo’n regeling hebben? Is het juist dat de melder zich met...

Wat is er nodig voor goede samenwerking tussen werknemers en AI?

Werken met AI | 27-03-2024

Onze werknemers zullen steeds meer met Artificial Intelligence (AI) gaan werken. Welke vaardigheden hebben zij daarvoor nodig? En voor welke taken blijven we mensen nodig...

Klokkenluidersregeling verplicht bij vrijwilligers?

Klokkenluidersregeling | 25-03-2024

Wij hebben minder dan 50 werknemers in dienst, maar we werken daarnaast wel met meer dan 50 vrijwilligers. Is een klokkenluidersregeling dan verplicht?   Op basis...