Algemene bankvoorwaarden geven bank veel macht over kredietnemer

9 augustus 2017 | Door redactie

Algemene voorwaarden. Elke zichzelf respecterende ondernemer gebruikt ze. En banken gebruiken ze ook. In de praktijk blijken er juist in die algemene bankvoorwaarden veel onderdelen te staan die voor discussie kunnen zorgen. Een kredietafnemer kan hierdoor voor verrassingen komen te staan. Zo kunnen de algemene bankvoorwaarden bepalingen bevatten die de bank in staat stelt om de lopende financieringsovereenkomst met een ondernemer tussentijds op te zeggen, met alle gevolgen van dien.

De belangrijkste en meest voor de hand liggende reden om een krediet te beëindigen, is als de kredietnemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet. De kredietnemer kan bijvoorbeeld de afgesproken rente niet meer betalen of het aflossingsschema niet meer nakomen, waarna de bank (na enkele aanmaningen) het krediet beëindigt en versneld haar geld terug wil. Er zijn echter nog andere redenen die een bank kan aangrijpen om het krediet tussentijds op te zeggen. De bank heeft bijvoorbeeld het recht het krediet op te zeggen als de bank een ‘gegronde vrees’ heeft om aan te nemen dat de kredietnemer zijn verplichtingen zal verzaken. Dit kan dus ook het geval zijn als de kredietafnemer op dat moment nog keurig aan alle voorwaarden voldoet!

Bank kan in veel situaties krediet opzeggen

Het begrip ‘gegronde vrees’ is dan ook een erg ruim begrip: er zijn veel situaties denkbaar waarbij de bank een beroep kan doen op dit artikel en een krediet kan opzeggen. Stel dat een ondernemer een bedrijfspand heeft dat hij aan een derde verhuurt. Op het bedrijfspand rust een hypotheek. Op een dag raakt de huurder van het bedrijfspand in de problemen en stopt met het betalen van huur aan de ondernemer. De bank zou hieruit af kunnen leiden dat de ondernemer ook in de problemen kan raken door de gemiste huuropbrengsten, waardoor zijn verplichtingen jegens de bank in het gedrang komen. De bank zal in ieder geval bij de ondernemer aankloppen voor meer informatie. Weet deze de bank niet gerust te stellen, dan kan de bank volgens de algemene voorwaarden (tools) overgaan tot het opzeggen van het krediet.

Besluit bank tot opzeggen krediet aanvechten kan lonen

Als de bank het krediet beëindigt, moet de kredietnemer het uitstaande geld terugbetalen. Maar daar blijft het meestal niet bij: hij moet dan ook een zogenoemde aflossingsrente betalen. Deze verplichting voor de kredietnemer staat in de algemene bankvoorwaarden en wordt vaak ook nog afzonderlijk in de kredietovereenkomst opgenomen. Als de bank het initiatief neemt tot het opzeggen van het krediet, kan het lonen voor de kredietnemer, zoals de ondernemer in het voorbeeld hierboven, om de aanvullende kosten zoals de aflossingsrente aan te vechten. Kleine ondernemers met klachten over hun bank kunnen daarvoor bovendien binnenkort terecht bij een loket.

 

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten