De bankier komt naar u toe deze zomer

17 januari 2017 | Door redactie

Heeft u als ondernemer het idee dat u geen gehoor vindt bij bankiers? Dan staat u niet alleen. En de Nederlandse Vereniging van Banken probeert daar dit jaar een beetje verandering in te brengen, met een tour langs ondernemers.

Dat heeft NVB-voorman Chris Buijink laten weten op de nieuwjaarsbijeenkomst van de bankiersvereniging. De NVB organiseert in het tweede kwartaal samen met enkele brancheorganisaties bijeenkomsten om in gesprek te gaan met ondernemers. Bijvoorbeeld over het pijnpunt financiering. Dat banken niet staan te trappelen om financiering te verstrekken is een veelgehoorde klacht onder ondernemers. Mede daardoor zoeken mkb’ers hun heil in andere vormen van financiering, zoals crowdfunding en stapelfinanciering.

Bank wil ondernemer helpen

NVB-voorzitter Buijink liet weten dat het doel van de banken dit jaar is om ondernemerschap te bevorderen en het mkb ‘de wind in de zeilen te geven’. Juist vandaag bleek uit een rapport van de Monitoring Code Commissie Banken dat de goede bedoelingen nog niet echt vruchten afwerpen. Niet alleen ondernemers, maar ook consumenten ervaren nog steeds een kloof tussen henzelf en bankiers, concludeert de commissie. Bovendien zijn banken ‘te positief over de vorderingen’.