Financieringsbehoefte in mkb in 2022 licht afgenomen

6 februari 2023 | Door redactie

Jaarlijks brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de financieringsbehoefte van ondernemingen in kaart. Binnen het totale midden- en kleinbedrijf (mkb) is het aantal ondernemingen met een financieringsbehoefte licht afgenomen: van 13% in 2021 naar 12% in 2022.

Met ruim twee op de tien middelgrote en kleine ondernemingen die externe financiering verwachtten nodig te hebben, was de behoefte in deze grootteklassen in 2022 het grootst. Dit is te lezen in de nieuwste Financieringsmonitor van het CBS. In 2021 was de verwachte financieringsbehoefte van deze ondernemingen juist relatief klein. Onder grote en micro-ondernemingen nam de verwachte financieringsbehoefte het afgelopen jaar licht af.

Bank, accountant en financieel adviseur

Net als in voorgaande jaren is de bank (artikel) het voornaamste kanaal waar mkb-ondernemingen bij aankloppen voor een oriëntatie op financiering: 62% tegenover 63% in 2021. Ondernemingen in het mkb doen hiervoor vaker een beroep op de bank dan ondernemingen in het microbedrijf. Na de bank worden de accountant en financieel adviseur het vaakst als informatiekanaal gebruikt. Dit geldt voor iets meer dan een derde van de ondernemingen.

Financiering van voorraden en werkkapitaal

Externe financiering wordt gebruikt voor de volgende drie hoofddoelen: start en uitbreiding, continuering en nieuwe activiteiten. De meeste ondernemingen met een financieringsbehoefte hadden deze nodig voor de start en uitbreiding (78%). Voor 69% was continuering het hoofddoel en voor 58% was er geld nodig voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. De hoofddoelen bestaan uit een aantal subdoelen. Het belangrijkste subdoel voor de start en uitbreiding was uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten (43%). Voor continuering was dit de financiering van voorraden en werkkapitaal (43%) en voor nieuwe activiteiten was het belangrijkste subdoel de financiering van personeelskosten (21%).
In de ‘Financieringsmonitor 2022’ (pdf) is ook te lezen dat voor bijna zes op de tien ondernemingen geldt dat de ondernemingskosten een zeer belemmerende factor voor de bedrijfsvoering vormen. Dit geeft 57% van de ondernemingen aan.


 

Bijlagen bij dit bericht