Kort geding over renteswaps dreigt voor AFM

9 december 2015 | Door redactie

Stichting Renteswapschadeclaim heeft vandaag naar buiten gebracht dat het dreigt met een kort geding tegen de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Aanleiding is de volgens de stichting foutieve informatie die de AFM verstrekt over renteswaps bij MKB ondernemingen.

Afgelopen maand vertelde minister Dijsselbloem van het ministerie van Financiën in de Tweede Kamer dat niet-professionele MKB-ondernemingen die financiering hebben gezocht in de vorm van een rentederivaat geen bijstortverplichting hebben. Hij deed dit in het kader van de rentederivatenkwestie. Volgens de minister geldt de bijstortverplichting niet omdat deze ondernemingen de rentederivaten in combinatie met een lening hebben afgesloten, waardoor de lening als onderpand fungeert. Zonder deze verplichting hoeft een onderneming geen geld bij te storten als een lopend product een negatieve waarde heeft. Dijsselbloem baseerde zich in zijn antwoord op informatie van de AFM.

Ondernemers moeten wél bijstorten volgens stichting

Volgens Stichting Renteswapschadeclaim zit de AFM er flink naast. Uit de verschillende dossiers van de stichting komt namelijk naar voren dat MKB-ondernemers wel degelijk moeten bijstorten. De stichting heeft haar kort geding dan ook in een brief aan de AFM aangekondigd. Overigens is de problematiek omtrent rentederivaten momenteel een speerpunt van de AFM. Onlangs richtte de autoriteit de Taskorce Rentederivaten op met als doel sneller tot oplossingen te komen.