Meer en ruimere kredietverstrekking bij BMKB-regeling

5 oktober 2018 | Door redactie

Wie gebruik wil maken van de regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) maakt meer kans op financiering nu het plafond voor 2018 onlangs is verhoogd en de regeling is verruimd tot 31 december 2018.

Bij de BMKB-regeling staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor organisaties die een lening willen afsluiten, maar die de bank (tool) niet genoeg zekerheid kunnen bieden in de vorm van een onderpand, zoals gebouwen of machines. Met de BMKB-regeling kan het mkb makkelijker aan financiering komen. Van deze regeling is dit jaar zo veel gebruikgemaakt, dat het eerder vastgestelde subsidieplafond verhoogd wordt. Eind 2017 lag de lat voor 2018 op in totaal € 600 miljoen. Maar vanwege de grote hoeveelheid aanvragen is de lat verlegd naar € 740 miljoen.

Maximum BMKB-krediet verhoogd

De financieringsregeling BMKB was al verlengd tot 2022, maar nu is officieel bekendgemaakt dat de regeling tot 31 december 2018 ook nog eens wordt verruimd. De verruiming houdt in dat organisaties die een behoefte aan krediet (tool) hebben van maximaal € 266.667, de mogelijkheid krijgen daarvan voor driekwart te financieren uit het BMKB-potje, waar anders de grens gesteld is op maximaal de helft van de kredietbehoefte. Daarnaast is het maximum voor een BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Hierop is een 90%-borgstelling van de overheid van toepassing. 

Aanvraag BMKB-regeling alleen via aangesloten financiers

De BMKB-regeling is in het leven geroepen voor organisaties met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen. Het aanvragen van een BMKB verloopt via een van de aangesloten financiers.