Nieuwe wet voor beslag op bankrekening in EU

4 mei 2016 | Door redactie

Op 18 januari 2017 wijzigt de procedure die uw organisatie moet volgen om een conservatoir beslag te leggen op een bankrekening uit een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). Dit is het gevolg van een nieuwe Europese verordening die rechtstreeks van toepassing is in de lidstaten van de EU, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Conservatoir beslag is beslag dat uw organisatie onder andere kan aanvragen voordat de rechter uitspraak doet. Met dit bewarende beslag kunt u ervoor zorgen dat er na afloop van de procedure nog steeds banktegoeden (tool) zijn waarop uw organisatie zich kan verhalen. Het aanvragen van een conservatoir beslag is op dit moment alleen mogelijk door dit verzoek voor te leggen aan de rechter van het land waar de bankrekening wordt aangehouden. Als er in verschillende landen bankrekeningen worden aangehouden, is dit een omvangrijke administratieve klus. De nieuwe Europese verordening lost dit probleem op met de regel dat een nationale rechter voortaan een Europese toestemming voor conservatoir beslag op bankrekeningen mag afgeven. 

Financiële instrumenten vallen niet onder de verordening

De banktegoeden die onder de nieuwe Europese verordening vallen, zijn: de gelden op een bankrekening én vorderingen tot restitutie van geld, zoals geldmarktdeposito’s. Financiële instrumenten, zoals aandelen, vallen niet onder de reikwijdte van de verordening. De bepalingen uit de verordening hoeven niet overgenomen te worden in de nationale regelgeving van de EU-lidstaten, omdat zij automatisch voorrang hebben op de nationale wetten van de EU-lidstaten. Voor sommige bepalingen is echter een uitvoeringsregeling nodig die een aantal bepalingen uit de verordening concreet maakt. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft daarom onlangs het Wetsvoorstel Uitvoering verordening Europees bankbeslag ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel zijn de gevraagde uitvoeringsregels opgenomen. De Eerste en de Tweede Kamer moeten zich nu over deze uitvoeringsregels buigen. De huidige regelgeving over Europees conservatoir beslag, op andere zaken dan bankrekeningen, blijft gewoon bestaan. 

Rendement.nl biedt de tool Standaardformulier bankbeslag en rekeninginformatie aan. In deze checklist vindt u terug hoe u het standaardformulier, waarmee bankbeslag kan worden aangevraagd, goed in kunt vullen. 

De bovenstaande regels zijn inmiddels in werking getreden. In het artikel Rekeninginformatie en beslag nu eenvoudiger vindt u meer informatie.