OR heeft instemmingsrecht bij aanpassing coronabeleid

13 maart 2023 | Door redactie

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag officieel de laatste coronamaatregelen geschrapt. Corona wordt voortaan net zo benaderd als andere luchtweginfecties. Voor werkgevers betekent dit dat zij de regeling voor arbeidsomstandigheden voor de organisatie weer wijzigen. Daarbij heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht.

Het Outbreak Management Team adviseerde het kabinet om de coronamaatregelen verder af te schalen. Het kabinet besloot eind vorige week om dat advies op te volgen. Dit betekent dat werkgevers ook hun beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden weer kunnen aanpassen. Daarbij heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Hoewel de OR waarschijnlijk snel kan instemmen als de werkgever het beleid van de overheid volgt, zijn er wel nog wat aandachtspunten om rekening mee te houden. Er komt namelijk iets meer bij kijken dan ‘alles overboord gooien’.

Algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht

Nu het coronavirus als een luchtweginfectie beschouwd wordt, zijn er geen vaccinatierondes meer, gaan de GGD-teststraten dicht en hoeven werknemers bij klachten geen zelftest meer te doen of in isolatie als zij corona hebben. Om de verspreiding van luchtwegvirussen te beperken en degenen met een kwetsbare gezondheid te beschermen, roept het kabinet echter wel op om de algemene hygiënemaatregelen te blijven hanteren, zoals handen wassen, ventileren en in de elleboog hoesten en niezen. Daarnaast adviseert het kabinet het volgende bij klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus:

  • Blijf thuis als u ziek bent.
  • Overleg bij lichte klachten met uw werkgever of u thuis kunt werken.
  • Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje, bijvoorbeeld bij mantelzorg.

OR kan met bestuurder meedenken over communicatie

De OR kan met de bestuurder meedenken over de communicatie rond het aanpassen of afschaffen van de coronamaatregelen binnen de organisatie. Het is van belang dat de bestuurder hierin duidelijk is en het advies van de overheid volgt. Zijn er binnen de organisatie veel werknemers met een kwetsbare gezondheid of met directe naasten die een kwetsbare gezondheid hebben, dan is het mogelijk ook noodzakelijk om de coronamaatregelen te blijven hanteren. De OR heeft dus een belangrijke taak bij aanpassingen in het coronabeleid (video).