Afkoop leasecontract auto is belast loon

25 juli 2011 | Door redactie

Beëindigt uw werknemer op eigen initiatief het arbeidscontract, dan kunt u de afkoopsom die het gevolg is van het beëindigen van het leasecontract van de auto kwijtschelden of u kunt afzien van het verhalen van deze koopsom. U moet dan echter deze afkoopsom wel tot het loon van de werknemer rekenen. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Haarlem.

Afhankelijk van zijn functie krijgt een werknemer meestal een bepaalde auto van de zaak. Wil de werknemer echter een grotere auto dan de auto die bij zijn functie past, dan moet de werknemer een eigen bijdrage betalen de zogenoemde ‘bovennormbijdrage’. Bij beëindiging van het dienstverband op eigen initiatief van de werknemer moet de werknemer voor deze bijdrage mogelijk een afkoopsom betalen (dit is mede afhankelijk van de overeengekomen afspraken met de werkgever). De werkgever kan echter bepalen om deze afkoopsom niet op de werknemer te verhalen. In deze zaak ging het om een werkgever, die in 2004 en 2005 de afkoopsom voor de bovennormbijdrage had kwijtgescholden of niet had verhaald. De inspecteur vond dit loon voor de werknemer en legde een naheffingsaanslag loonheffingen op. De werkgever ging in bezwaar tegen deze naheffingsaanslag.

Kwijtschelding komt voort uit dienstbetrekking

Volgens de rechtbank was de kwijtschelding een afspraak bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het ging namelijk om een vordering van de werkgever op de werknemer en de werkgever kon ervoor kiezen om deze vordering kwijt te schelden. De kwijtschelding kwam dus voort uit de dienstbetrekking en was een bevoordeling van de werknemer. De werknemer kreeg dus eigenlijk loon. Dit kon volgens de rechter alleen anders zijn als de werkgever kon aantonen dat hij de afkoopsom had kwijtgescholden, omdat het ging om een crediteur. Uit de gegeven feiten en omstandigheden bleek dit niet. De rechtbank merkte de niet-verhaalde afkoopsommen dan ook aan als loon. De inspecteur had dus gelijk. 
Rechtbank Haarlem, 6 juli 2011, ECLI (verkort): BR1107