Auto van de zaak: leasen of kopen?

20 december 2017 | Door redactie

Werkgevers die werknemers een auto van de zaak aanbieden, kunnen die kopen of leasen. De keuze heeft gevolgen voor het eigenaarschap en de kosten. Wat zijn nu precies de verschillen?

Als werknemers voor het werk regelmatig op pad moeten, is een auto van de zaak op zijn plaats. Maar bij deze arbeidsvoorwaarde (tool) komt wel wat kijken. Koopt de werkgever de auto, dan is hij meteen juridisch eigenaar van het voertuig. Daarmee komt het op de balans (tool) van de organisatie te staan. De gebruikskosten van de auto, zoals schade en afschrijvingen, kan de werkgever van de fiscale winst aftrekken.

Geen eigenaar bij leasen

Wil of kan de werkgever niet in één keer een groot bedrag investeren in een auto van de zaak, dan is leasen handiger dan kopen (tool). Bij lease is de organisatie niet de juridisch eigenaar, maar soms wel de economisch eigenaar. Lease is een vorm van (huur)koop waarbij de werkgever maandelijks een bedrag aan de leasemaatschappij betaalt. Er zijn twee leasevarianten te onderscheiden: operational lease en financial lease.

  • Operational lease is in feite een langdurige huurovereenkomst. De leasemaatschappij is economisch eigenaar en draagt dus de gevolgen van de waardeveranderingen van de auto’s. Afhankelijk van de voorwaarden moet de werkgever wel zelf bijkomende kosten betalen, zoals verzekeringen, reparaties en brandstof. Bij de keuze voor operational lease zijn er nog diverse vormen mogelijk:
    • Netto operational lease: de organisatie betaalt zelf de bijkomende autokosten, zoals voor verzekeringen, reparaties en brandstof.
    • Bij full operational lease neemt de leasemaatschappij alle zorgen voor de auto uit handen. Alle bijkomende autokosten, zoals voor onderhoud en reparaties, zijn dan in het huurbedrag inbegrepen.
  • Bij de financial lease is de organisatie wel economisch eigenaar van het voertuig. De organisatie draagt de gevolgen van de waardeveranderingen van de auto’s, die dan ook op de balans van de organisatie staan.

Auto huren soms voordeliger

De organisatie kan ook kiezen voor een variant die het midden houdt tussen netto operational en full operational lease. Heeft een werknemer maar incidenteel een auto nodig voor het werk, dan is een auto huren voordeliger dan leasen, omdat de organisatie dan geen langdurig contract hoeft aan te gaan. 

Meer informatie over de afspraken en administratie van de auto van de zaak vindt u in de toolbox Stel een auto van de zaak ter beschikking in zeven stappen.