Autobrief 2.0 uitgewerkt in een wetsvoorstel

26 januari 2016 | Door redactie

Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de voorstellen uit de Autobrief 2.0 uitgewerkt in een wetsvoorstel en toegestuurd aan de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel is ook een vereenvoudiging van het overgangsrecht voor de bijtelling opgenomen.

De staatssecretaris heeft op 19 juni 2015 de Autobrief 2.0 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan voorstellen om de autobelastingen voor de periode 2017 – 2020 aan te passen. Hierdoor wijzigt de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM), de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de bijtelling voor de auto van de zaak in de loon- en inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel (pdf) en de memorie van toelichting (pdf) heeft de staatssecretaris recent naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nog slechts twee bijtellingscategorieën

Het wetsvoorstel zorgt voor een aanpassing van de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak. Hierdoor zijn er per 2019 nog maar twee bijtellingscategorieën: 4% en 22%. Er geldt dan een algemeen tarief van 22%. Alleen volledig elektrische auto’s vallen dan nog onder de lagere bijtelling van 4%. Deze lagere bijtelling geldt slechts voor de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde van de auto. De overgang naar deze twee tarieven zal stapsgewijs plaatsvinden.

Complex overgangsrecht wordt eenvoudiger

Daarnaast heeft de staatssecretaris meer duidelijkheid gegeven over het overgangsrecht voor de bijtelling. Voor auto’s die zijn aangeschaft in de periode 2017 – 2020 geldt gedurende een periode van 60 maanden na de datum van eerste toelating op de weg een lagere bijtelling. Voor het op 31 december 2016 bestaande wagenpark geldt nu een complex overgangsrecht. De staatssecretaris wil dat inperken, zodat de lagere bijtelling voor alle auto’s gedurende 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst op naam is gesteld van kracht blijft. Er geldt een uitzondering voor auto’s van vóór 1 juli 2012 die op grond van het huidige overgangsrecht een bijtelling hebben van 14% en 20%. Het huidige overgangsrecht blijft voor deze auto’s tot en met 31 december 2018 in stand.