Bijtelling geldt ook voor auto met chauffeur

24 juli 2014 | Door redactie

Stelt uw onderneming aan u een auto ter beschikking, dan krijgt u te maken met een bijtelling voor het privégebruik. Deze bijtelling is te voorkomen als u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan vijfhonderd kilometer privé met de auto rijdt. Uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland blijkt dat deze regels ook gelden voor een auto van de zaak met chauffeur.

In deze zaak ging het om een directeur met een auto van de zaak. Het ging om een BMW met chauffeur en een cataloguswaarde van € 192.937. In zijn aangifte inkomstenbelasting 2005 – de bijtelling voor het privégebruik stond toen nog niet in de Wet op de loonbelasting – hield hij echter geen rekening met een bijtelling voor privégebruik. De Belastingdienst corrigeerde de aangifte en rekende een bijtelling tot het inkomen van de directeur. Hij was het daar niet mee eens en ging naar de rechter.

Beperkt privégebruik bewijzen

De rechtbank gaf aan dat het aan de directeur was om te bewijzen dat de ter beschikking gestelde auto voor minder dan vijfhonderd kilometer voor privédoeleinden was gebruikt. De directeur kon echter geen kilometeradministratie overleggen. Toch vond hij dat de bijtelling achterwege kon blijven omdat hij maar weinig kilometers maakte met de auto, de auto alleen gebruikt werd met chauffeur, de auto vanwege de omvang niet geschikt was voor privégebruik, de auto ook door anderen werd gebruikt en dat hij nog zeker acht andere auto’s in zijn bezit had. Dit was volgens de rechtbank echter onvoldoende bewijs om onder de bijtelling uit te komen. De inspecteur mocht de bijtelling dus tot het inkomen van de directeur rekenen.
Rechtbank Gelderland, 4 februari 2014, ECLI (verkort): 632