BPM-vrijstelling voor bestelauto’s geschrapt per 2025

20 september 2022 | Door redactie

De vrijstelling van de Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor bestelauto’s van ondernemers wordt met ingang van 1 januari 2025 beëindigd, zo is te lezen in Belastingplan 2023. Per 2025 wordt ook het tarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor bestelauto’s van ondernemers verhoogd.

Uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer en onderzoeksbureau SEO blijkt dat de bijzondere regelingen voor de bestelauto van ondernemers leiden tot een aanzienlijke belastingderving in de autobelastingen. Vergeleken met personenauto’s stoten bestelauto’s ook meer CO2, stikstofoxiden en fijnstof uit. Om deze redenen stelt het kabinet in het Belastingplan 2023 voor om in de Wet BPM 1992 de vrijstelling voor een bestelauto van de ondernemer (grijskentekenregeling) met ingang van 1 januari 2025 af te schaffen.

Tarief voor motorrijtuigenbelastingen wordt verhoogd

In het Belastingplan 2023 is ook te lezen dat de grondslag voor bestelauto’s wordt omgezet naar CO2-uitstoot. Voor de inschrijving van bestelauto’s is daarmee voortaan BPM verschuldigd afhankelijk van de CO2-uitstoot. De grondslag in de BPM wordt voor bestelauto’s dus gelijkgetrokken met die voor personenauto’s.
In het Belastingplan 2023 is ook te lezen dat het tarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor bestelauto’s van ondernemers wordt verhoogd. In 2025 betreft de verhoging van de MRB 15%, in 2026 gaat het om een verdere verhoging met 6,96%. Op dit moment betaalt een ondernemer voor een bestelauto nog een verlaagd tarief.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.