Geen bijtelling, dan geen aftrek vergoeding

6 juni 2014 | Door redactie

Als door u of een werknemer geen bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak in aanmerking is genomen, mag de vergoeding die betaald is voor het privégebruik niet afgetrokken worden. Dit is onlangs door het gerechtshof aangegeven.

Het kan voorkomen dat u of uw werknemers een vergoeding betalen voor het privégebruik van een auto van de zaak, bijvoorbeeld omdat ze een grotere auto willen dan dat ze eigenlijk mogen leasen. In deze zaak was sprake van een werknemer die een auto koos die de voor hem geldende normleaseprijs overschreed. Hij betaalde daarom een eigen bijdrage van € 5.724. Dit bedrag werd verrekend met zijn nettosalaris. Er was echter geen sprake van een bijtelling want de man reed niet privé met de auto. Het bedrag bracht hij in aftrek op zijn inkomen uit werk en woning. Dit accepteerde de inspecteur niet.

Eigen bijdrage niet aftrekken in aangifte

De rechter gaf aan dat de vergoeding niet aftrekbaar is omdat er bij  de man geen voordeel voor privégebruik in aanmerking is genomen. Ook was er geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van collega’s die wel rekening moesten houden met de bijtelling. De man mocht de eigen bijdrage dus niet in zijn aangifte inkomstenbelasting aftrekken.
Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden, 20 mei 2014, ECLI (verkort): 4212