Let op: uw rittenregistratie moet compleet zijn

15 juli 2015 | Door redactie

Een rittenregistratie is noodzakelijk als u en uw werknemers niet meer dan vijfhonderd privékilometers per jaar maken en bijtelling willen voorkomen. Gerechtshof Den Haag stelde onlangs dat voor een sluitende rittenregistratie ook de begin- en eindadressen vereist zijn.

Heeft u als dga zelf een auto van de zaak, of stelt u er één ter beschikking aan een werknemer, dan is een goede rittenregistratie vereist als u geen bijtelling wilt betalen. Dat toont ook de volgende zaak aan, waarin een dga voor zijn werkzaamheden een auto van de zaak kreeg. In 2012 startte de Belastingdienst met een boekenonderzoek. Uit het boekenonderzoek bleek dat de rittenregistratie van de dga niet voldeed aan de vereisten. De inspecteur concludeerde op basis daarvan dat de bijtelling ten onrechte achterwege was gebleven en corrigeerde dat met naheffingsaanslagen over de periode 2009 tot en met 2011.

Adressen en bestemmingen rittenregistratie ontbraken

Het gerechtshof volgde de conclusie van de inspecteur. De rittenregistratie was onvoldoende bewijs, omdat de adressen van de bestemmingen ontbraken. Daarnaast bleek uit de rittenregistratie dat het woon-werkverkeer varieerde van 15 tot 30 kilometer. Dit kwam niet overeen met de routeplanner van de ANWB. Daaruit bleek namelijk dat de snelste route 13 kilometer was, de kortste route 11,8 kilometer en de route zonder snelwegen 13,2 kilometer. De verantwoorde kilometers in de rittenregistratie weken daar dus behoorlijk vanaf. Het gerechtshof stelde daarom dat de dga geen sluitende rittenregistratie had bijgehouden. De rittenregistratie kon daardoor niet dienen als bewijs dat hij de auto voor niet meer dan vijfhonderd kilometer privé had gebruikt. De naheffingsaanslagen bleven dus in stand.
Gerechtshof Den Haag, 10 juni 2015, ECLI (verkort): 1470