Mogelijk loonbelasting afkoopsom leaseauto

28 juli 2011 | Door redactie

De afkoopsom die werknemers moeten betalen als zij zelf voortijdig het leasecontract voor een duurdere auto van de zaak beëindigen, kan loon zijn waarover u belasting moet inhouden. Zelfs als u de afkoopsom kwijtscheldt of afziet van verhaal, kan er sprake zijn van belastbaar loon uit (vroegere) dienstbetrekking. Dit bleek onlangs uit een rechtszaak waarbij een werkgever bezwaar had gemaakt tegen een naheffingsaanslag over de afkoopsom.

Als uw werknemers een auto van de zaak rijden, is dit vaak een zogenoemde normauto. Uw werknemer mag een duurdere auto rijden, maar dan betaalt hij maandelijks bovenop de bijtelling een bovennormbijdrage. Als een werknemer zelf het leasecontract eerder beëindigt, vormen de maandelijkse bijdragen voor de resterende looptijd een afkoopsom. Neemt de werknemer vervolgens ontslag, dan kunt u afspreken dat hij de afkoopsom niet hoeft te betalen; dat u het bedrag kwijtscheldt; of dat u afziet van verhaal. Fiscaal gezien zijn de gevolgen voor de laatste twee gevallen gelijk en is er sprake van loon. Dit is niet het geval als u de afkoopsom als crediteur kwijtscheldt. U hoeft dan dus geen loonbelasting over de afkoopsom te betalen. 

Kwijtschelding voor of na dienstbetrekking

De rechter oordeelt als het nodig is hoe u fiscaal met de afkoopsom moet omgaan. Rechtbank Haarlem deed dit onlangs toen een werkgever bezwaar maakte tegen een naheffingsaanslag over de afkoopsom, die als loon werd aangeduid. De werkgever zag het namelijk niet als loon, omdat de kwijtschelding onderdeel was van een wijziging van de arbeidsovereenkomst, voordat deze beëindigd werd. Volgens de rechter was dat echter niet schriftelijk onderbouwd en was de kwijtschelding een gevolg van de arbeidsbeëindiging. De werkgever stelde ook dat de afkoopsom geen loon zou vormen, omdat er anders een negatief loon zou ontstaan als de werknemer alles zou moeten terugbetalen. Ook die vlieger ging niet op. Hetzelfde gold voor kwijtschelding als crediteur. 

Bepaal wat u met een afkoopsom doet

De rechtbank oordeelde dat de afkoopsom binnen de dienstbetrekking was kwijtgescholden. Daarom was de afkoopsom aan te duiden als belastbaar loon uit dienstbetrekking en moest de werkgever de naheffingsaanslag betalen. Wilt u dit voorkomen, stel dan van tevoren vast hoe u omgaat met een afkoopsom als een leasecontract voortijdig wordt beëindigd.
Rechtbank Haarlem, 6 juli 2011, LJN: BR1107