Schade (bestel)auto van de zaak soms voor werknemer

16 februari 2024 | Door redactie

Als een werknemer schade veroorzaakt aan de (bestel)auto van de zaak, moet er gekeken worden of dat onder werktijd is gebeurd of niet. In principe is schade die onder werktijd is ontstaan voor rekening van de onderneming. Zo niet, dan draait een werknemer zelf op voor de kosten. Dat geldt ook als de werknemer de schade expres heeft veroorzaakt of als de schade is ontstaan door roekeloos gedrag.

Ook met een (bestel)auto van de zaak zit een ongeluk in een klein hoekje. Zo kan het gebeuren dat een werknemer een factuur overhandigt voor schade aan de auto van de zaak. Volgens het Burgerlijk Wetboek, Boek 6, artikel 170 zijn deze kosten niet zomaar in rekening te brengen bij de betreffende werknemer, behalve als er aantoonbaar opzet of roekeloosheid in het spel is. Zo niet, dan is het moment waarop de schade is ontstaan doorslaggevend.

Kijk de afspraken goed na!

Schade die is ontstaan buiten werktijd komt wel op het conto van de werknemer. Ook schade die ontstaan is tijdens woon-werkverkeer hoort hier  bij omdat reistijd buiten werktijd valt. Is de schade wel onder werktijd ontstaan, dan is de schade in principe voor rekening van de onderneming. Dat geldt overigens ook als de werknemer buiten werktijd duidelijk in opdracht van de onderneming onderweg was en dan schade veroorzaakt. Wel is het dan handig om de (collectieve) arbeidsovereenkomst en de autoregeling (tool) erbij te pakken die op de werknemer van toepassing is. Daarin kunnen namelijk andere afspraken staan, bijvoorbeeld dat de werknemer schade moet vergoeden die hij onder werktijd veroorzaakt. Lees meer over dit onderwerp in het verdiepingsartikel.