Wat moeten we doen als een werknemer te veel privékilometers rijdt?

22 juli 2019

Een werknemer heeft een Verklaring geen privégebruik auto van de zaak, maar toch te veel privékilometers met zijn auto van de zaak gereden. Wat nu?

Een werknemer kan een Verklaring geen privégebruik auto bij de Belastingdienst aanvragen als hij maximaal vijfhonderd privékilometers per jaar rijdt. U mag de bijtelling voor de auto van de zaak dan achterwege laten. Heeft de werknemer zo’n verklaring en blijkt gedurende het jaar dat hij toch meer privékilometers gereden heeft, dan moet hij de verklaring zo snel mogelijk intrekken met het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’ van de Belastingdienst. Doet hij dit niet of niet op tijd, dan hangt hem een boete van maximaal € 5.514 boven het hoofd.

Bijtelling alsnog toepassen

U krijgt vervolgens een brief van de Belastingdienst en moet vanaf het eerstvolgende tijdvak alsnog gaan bijtellen voor de auto van de zaak, zelfs als dat nog maar één of twee tijdvakken in dit kalenderjaar betreft. Door de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ krijgt uw organisatie geen naheffingsaanslag op de mat als achteraf blijkt dat de werknemer de Verklaring geen privégebruik auto ten onrechte heeft aangevraagd. In zo’n geval krijgt de werknemer wel een naheffingsaanslag voor de loonbelasting/ premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) over de loontijdvakken die al voorbij zijn. Uw organisatie betaalt zelf dan geen werkgeversheffing ZVW en premies werknemersverzekeringen meer over de gemiste bijtelling.