Eenmalige bijdrage einde contract verrekenen met bijtelling?

24 juli 2019

Kan ik de eenmalige bijdrage die ik betaal voor de beëindiging van het contract van mijn leaseauto verrekenen met de bijtelling en zo ja, hoe moet ik dit dan aanpakken?

Als u als werknemer het leasecontract van uw auto van de zaak voortijdig beëindigt, zal de leasemaatschappij een compensatie willen hebben voor de door haar gederfde inkomsten. De afkoopsom is meestal gerelateerd aan de resterende duur van het leasecontract. De afkoopsom kan al snel enige duizenden euro’s bedragen. Of deze aftrekbaar is, is afhankelijk van hetgeen u en uw werkgever hieromtrent geregeld hebben in de overeenkomst.

Bijdrage is voor privégebruik

Voor een aftrek is vereist dat u bij het aangaan van de leaseovereenkomst met uw werkgever bent overeengekomen dat de afkoopsom een bijdrage vormt vanwege uw privégebruik van de auto van de zaak. Daarnaast moet u de boete aan uw werkgever betalen en niet rechtstreeks aan de leasemaatschappij. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan kunt u de afkoopsom in mindering brengen op de bijtelling vanwege het privégebruik in het betreffende jaar. Let u er wel op dat de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak niet negatief kan worden door de betaling van de afkoopsom. Houd er dus rekening mee dat wanneer u in het begin van het jaar vertrekt de bijtelling nog gering kan zijn. Bij een grotere afkoopsom levert dit voor u dus geen negatieve bijtelling van de auto van de zaak op.

Zorgvuldig plannen ontbinding

Werkgevers moeten om deze reden de ontbinding van het leasecontract altijd zorgvuldig plannen. Een aan het begin van het jaar vertrekkende werknemer is er namelijk bij gebaat als het leasecontract het voorafgaande jaar al ontbonden wordt, bijvoorbeeld op 31 december van het kalenderjaar. Zodoende kan de afkoopsom wel volledig of in ieder geval grotendeels verrekend worden met de bijtelling.Meer informatie over de afspraken en administratie van de auto van de zaak vindt u in de toolbox Stel een auto van de zaak ter beschikking in 6 stappen.