Hoe gaan wij fiscaal om met de gereden kilometers bij een wachtdienstregeling?

7 oktober 2021

Een aantal van onze werknemers hebben periodiek een wachtdienst. Wij stellen hun daarvoor een auto ter beschikking. Hoe gaan wij fiscaal om met de gereden kilometers?

Als werknemers een auto van de zaak krijgen voor een wachtdienst, mag u alle kilometers die ermee worden gemaakt als zakelijk behandelen. U moet wel aannemelijk kunnen maken dat u de auto ter beschikking heeft gesteld voor de wachtdienst. Een wachtdienst is een roulatiesysteem waarbij de werknemer een bepaalde periode oproepbaar moet zijn.

Voorwaarden waaraan voldaan moet worden

Om aannemelijk te kunnen maken dat u de auto ter beschikking stelt voor een wachtdienst, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer moet tijdens de wachtdienst binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats blijven.
  • De werknemer heeft geen invloed op de keuze van de auto.
  • De werknemer heeft zelf een auto die voor privégebruik even geschikt is als, of beter geschikt is dan de auto die u ter beschikking stelt.
  • U of de werknemer houdt bij hoeveel kilometer de werknemer tijdens de wachtdienst rijdt en de plek(ken) waarvoor hij wordt opgeroepen.

Als u voldoet aan de voorwaarden, mag u alle kilometers als zakelijke kilometers aanmerken. Hieronder vallen ook kilometers voor woon-werkverkeer. Dat zijn bijvoorbeeld de kilometers die de werknemer gedurende een werkdag maakt tussen de werkplek en zijn woning, bijvoorbeeld als hij thuis gaat lunchen.