Hoe kan ik onder de bijtelling voor mijn bestelauto uitkomen?

3 december 2021

Hoe kan ik als ondernemer onder de bijtelling voor mijn bestelauto uitkomen?

Bij privégebruik van een auto van de zaak krijgt u te maken met een bijtelling als u op jaarbasis 500 of meer privékilometers rijdt. Dit is voor een bestelauto in principe niet anders dan voor een personenauto.

Rijdt u een bestelauto van uw onderneming die u uitsluitend zakelijk gebruikt, dan kunt u echter wel digitaal een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' bij de Belastingdienst indienen. Met deze verklaring hoeft u dan geen sluitende rittenregistratie bij te houden en hoeft u ook geen bijtelling voor het privégebruik bij uw winst te tellen. Let er wel op dat u met deze verklaring de bestelauto helemaal niet mag gebruiken voor privédoeleinden, met andere woorden: de 500-kilometergrens is niet van toepassing!

Zakelijk karakter aantonen

Kunt u het zakelijk karakter van een rit niet aantonen, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u meer dan 500 kilometer per jaar privé met de bestelauto heeft gereden en krijgt u dus te maken met een bijtelling (plus boete!). De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig. Wilt u de verklaring intrekken, dan doet u dat ook weer digitaal via de site van de Belastingdienst.

In de volgende drie situaties moet u de verklaring intrekken:

  1. Als u de bestelauto niet meer gebruikt of u gaat een andere bestelauto gebruiken. U kunt dan meteen een nieuwe verklaring aanvragen voor de nieuwe bestelauto;
  2. Als u de bestelauto geheel of gedeeltelijk ook privé gaat gebruiken. Rijdt u meer dan 500 kilometer privé, dan krijgt u te maken met de bijtelling. Rijdt u maximaal 500 kilometer privé met de bestelauto, dan kan de bijtelling achterwege blijven als u dit kunt aantonen met een rittenregistratie.
  3. U heeft de verklaring onterecht ingediend, bijv. omdat de bestelauto niet in aanmerking komt voor deze verklaring.

U heeft een meldingsplicht om veranderingen van het zakelijk gebruik van de bestelauto tijdig aan Belastingdienst door te geven. Doet u dit ten onrechte niet, dan kunt u daarvoor een boete krijgen!

Dit antwoord is geschreven door mr. Sascha Jacobs, Jacobs & Partners Belastingadviseurs te Heerlen.