Hoe komt de BTW-correctie van de motor van de zaak tot stand?

24 juli 2019

Een van onze werknemers rijdt op een motor van de zaak. Hoe moeten we de BTW-correctie voor het privégebruik berekenen?

De manier waarop u de BTW-correctie voor het privégebruik van de motorritjes berekent, hangt af van of er wel of geen kilometerregistratie is bijgehouden van het aantal privé gereden kilometers. Dat geldt voor zowel het rijden in een auto van de zaak als met een motor van de zaak.

Sluitende kilometerregistratie

De berekening die voor het privégebruik van de auto wordt gemaakt, geldt strikt genomen niet voor het privégebruik van de motor, maar uit praktisch oogpunt kan wel bij de berekening die gebruikt wordt voor de auto worden aangesloten. Wanneer een sluitende kilometeradministratie aanwezig is dan moet de BTW-correctie worden gemaakt op basis van de volgende som: 21% x (privé-km/totale km) x gemaakte uitgaven (1/5 deel aankoopbedrag in eerste vijf jaar + gebruiks- en onderhoudskosten). Is er geen kilometeradministratie aanwezig, dan moet, net als bij het rijden in een auto van de zaak, een forfaitaire correctie worden gemaakt. Daarbij is van belang op welk moment de motor in gebruik genomen is. In principe geldt dat de BTW-correctie voor het privégebruik van de motor wordt gesteld op 2,7% van de catalogusprijs van de motor inclusief BTW en BPM. Nadat er vier jaar verstreken zijn na het jaar van ingebruikname van de motor, wordt de correctie gesteld op 1,5% van de catalogusprijs van de motor.