Kan ik als dga ook een motor van de zaak gaan rijden?

2 december 2021

Kan ik als dga ook een motor van de zaak gaan rijden in plaats van een auto?

Als dga kunt u, net zoals een auto, een motor van de bv gaan rijden. De kosten van de motor komen dan volledig voor rekening van de bv. Net zoals bij een auto krijgt u voor het eventuele privégebruik te maken met een bijtelling in de loonbelasting. De bijtelling voor een motor is echter (vaak) veel voordeliger dan de bijtelling voor een auto.

Voor een auto geldt dat u deze maximaal 500 kilometer per jaar privé mag rijden voordat u toekomt aan een bijtelling. Overschrijdt u die grens, dan bent u over een percentage van de cataloguswaarde belasting verschuldigd. Voor de meeste auto’s geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Voor een motor van de zaak geldt deze bijtellingsregeling niet. Bij een motor kijkt u voor wat betreft het privégebruik naar de werkelijk gereden privékilometers en de werkelijke kilometerprijs van de motor. Woon-werkverkeer wordt (net als bij de auto) als zakelijk aangemerkt.

Voorbeeld

Stel, u gebruikt uw motor voor woon-werkverkeer, zakelijke- en privéritten. Op jaarbasis is het aantal privékilometers 3.000. De kostprijs van de motor per kilometer is bijvoorbeeld € 0,40. Voor het privégebruik betaalt u belasting over het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kostprijs per kilometer. In dit geval: 3.000 km x € 0,40 = € 1.200 op jaarbasis. Dit betekent dat uw bijtelling op maandbasis slechts € 100 bedraagt.

Dit antwoord is geschreven door mr. Sascha Jacobs, Jacobs & Partners Belastingadviseurs te Heerlen.