Veel bedrijfsongevallen door valpartijen

4 februari 2016 | Door redactie

In 2014 was onderuitgaan op het werk de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongevallen met een verzuimduur van vier dagen of langer. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar het aantal arbeidsongevallen in 2014. Hieruit blijkt dat zo’n 240.000 werknemers minimaal één keer het slachtoffer waren van een bedrijfsongeval. Bij 88.000 van de ongevallen verzuimde de werknemer minimaal vier dagen. Organisaties zijn op basis van de Arbowet verplicht om ernstige ongevallen te melden bij Inspectie SZW. Daarnaast moeten de werkgevers in ieder geval de bedrijfsongevallen registreren (tool) die meldingsplichtig zijn en die leiden tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.

Bedrijfsongevallen met passende maatregelen voorkomen

Als belangrijkste oorzaak van arbeidsongevallen noemden de ondervraagden uitglijden, struikelen of vallen. Ongeveer 29% van de arbeidsongevallen die tot minimaal vier dagen verzuim leidde viel binnen deze categorie. Werkgevers doen er daarom goed aan om maatregelen te nemen die de kans op een valpartij verkleinen (tool). Voor het verder beperken van arbeidsrisico’s is het natuurlijk verstandig (en verplicht) om werknemers duidelijke veiligheidsinstructies te geven. Ook werknemers hebben een rol bij het voorkomen van ongelukken en beroepsziekten (tool).

Psychische schade na bedrijfsongevallen

In het onderzoek van het CBS zijn andere veelgenoemde oorzaken van arbeidsongevallen: bedreiging, bijten of schoppen (22%), contact met een voorwerp (16%) en beknelling (12%). De ongevallen leidden niet alleen tot lichamelijk letsel. In 26% van de gevallen kampten de slachtoffers met psychische schade, bijvoorbeeld doordat de werknemer een trauma opliep.