Bestuursverbod op 1 juli 2016 een feit

29 juni 2016 | Door redactie

Deze week treedt de Wet civiel bestuursverbod officieel in werking. Malafide bestuurders kunnen vanaf 1 juli 2016 een civielrechtelijk bestuursverbod opgelegd krijgen door de rechter. Dit houdt in dat zij gedurende een periode van maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mogen besturen.

Schuldeisers in een faillissement, zoals de Belastingdienst, kunnen zelf bij de curator vragen om een bestuursverbod voor malafide bestuurders. Het bestuursverbod moet, naast een afschrikkende werking, voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten voort kunnen zetten in een nieuwe onderneming en zo dus opnieuw faillissementsfraude plegen. Een bestuurder met een bestuursverbod mag ook geen bestuursfunctie of commissariaat meer uitoefenen bij een andere onderneming.

Bestuurders ontspringen dans

Uitbreiding van de Faillissementswet was broodnodig: in de praktijk komt het nu te vaak voor dat malafide bestuurders de dans wat betreft bestuurdersaansprakelijkheid ontspringen door steeds nieuwe ondernemingen op te richten, om deze vervolgens failliet te laten gaan.