NAW-gegevens afnemer niet op de factuur aanwezig?

30 oktober 2017 | Door redactie

Een van de factuureisen van de BTW is dat de NAW-gegevens van de afnemer op de factuur vermeld moeten zijn. Bij veel bonnen zal dit niet altijd het geval zijn. Is daarom de BTW op deze bonnen niet aftrekbaar?

Is er bij een bon niet aan de factuureis (tool)  van de vermelding van de NAW-gegevens van de afnemer voldaan, dan wil dat nog niet meteen zeggen dat de BTW niet aftrekbaar is. Voor bonnen tot € 100 (inclusief BTW) kan een ondernemer over het algemeen de BTW dan wel gewoon aftrekken, ook als zijn NAW-gegevens niet op deze bon vermeld zijn. Op de bon moeten dan wel de volgende gegevens vermeld zijn (een zogenaamde vereenvoudigde factuur):

  • datum van de bon;
  • NAW-gegevens van leverancier/dienstverrichter;
  • wat is er geleverd/verricht?
  • het BTW-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit BTW-bedrag kan worden berekend. 

Betaal met bankpas

Ontbreken de NAW-gegevens op een bon van € 100 of meer (inclusief BTW)? Dan kan de ondernemer de BTW toch aftrekken als door de wijze van betalen te achterhalen is dat hij de afnemer van de levering/dienst is. Betaal daarom altijd met bankpas, creditcard of brandstofpas. 

Deze tip en nog veel meer eindejaarstips, kunt u lezen in nummer 12 van Fiscaal Rendement. Het blad valt 14 november op de mat bij abonnees.