Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte

Om de zoveel maanden doet u aangifte BTW. Daarbij is een fout zo gemaakt. Deze toolbox loodst u stap voor stap door de regels zodat u een foutloze aangifte kunt indienen.
 • 1

  Download de interactieve checklist

  De regels rondom de BTW, van administratie tot aangifte en daarna

  Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte

  Als ondernemer weet u natuurlijk dat u in principe BTW in rekening moet brengen aan uw afnemers. Om de zoveel maanden doet u aangifte van de BTW die u op uw facturen in rekening heeft gebracht, minus de BTW die u zelf aan derden heeft betaald. Een fout is – gelet op de vele en complexe BTW-regels – zo gemaakt. En een onjuiste, onvolledige of te laat ingediende aangifte straft de fiscus af met een naheffingsaanslag en vaak ook nog met een boete. Deze toolbox loodst u stap voor stap door de regels zodat u een foutloze aangifte kunt indienen. U hoeft dan alleen nog maar de aangifte op tijd in te dienen en de betaaldata in de gaten te houden.

 • 2

  Bent u BTW-aangifteplichtig?

  Wanneer ben ik ondernemer voor de BTW?

  Vraag & Antwoord Aangifte BTW Publicatiedatum: 30-01-2020

  Ik ben een onderneming begonnen, maar ben ik nu ook meteen ondernemer voor de BTW?


  De nieuwe omzetgerelateerde vrijstellingsregeling in de BTW

  Verdiepingsartikel Aangifte BTW Publicatiedatum: 03-04-2019

  In het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling (KOR) uit het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld om de KOR flink aan te pakken. Het doel van de aanpassing is de administratieve lasten van kleine ondernemers te beperken door de introductie van een vereenvoudigde vrijstellingsregeling. Wat houdt deze vrijstellingsregeling nu precies in?


  De nieuwe KOR

  Infographic Aangifte BTW Publicatiedatum: 13-08-2019

  Sinds 1 januari 2020 is de oude kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Hoe zit deze 'nieuwe KOR' precies in elkaar?


 • 3

  Zorg voor een goede BTW-administratie

  Administratieplicht in de BTW

  Verdiepingsartikel Aangifte BTW Publicatiedatum: 04-10-2019

  Wellicht de meest belangrijke verplichting voor een BTW-ondernemer is dat hij een juiste administratie voert en juist en tijdig aangifte doet. Op grond van de administratie moet de inspecteur namelijk bepalen of u juist en tijdig aangifte BTW heeft gedaan. Als u niet volledig aan de administratieve verplichtingen voldoet, kan dit betekenen dat u te weinig BTW heeft afgedragen. Dit kan niet alleen leiden tot naheffingsaanslagen maar ook tot vergrijpboetes en die wilt u natuurlijk voorkomen.


  BTW en uw administratieverplichting

  Tool Aangifte BTW Publicatiedatum: 06-08-2019

  Wat zijn uw administratieverplichtingen bij de BTW-administratie? Klik verder en download de checklist om inzicht te verkrijgen.


  Welk BTW-tarief moet ik hanteren?

  Vraag & Antwoord Aangifte BTW Publicatiedatum: 12-02-2020

  Ik lever diverse goederen en diensten aan particulieren, welke BTW-tarieven moet ik hanteren?


  Het verschil: factuurstelsel en kasstelsel

  Nieuws Aangifte BTW Publicatiedatum: 14-09-2018

  De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is een indirecte belasting. Dit betekent dat de eindgebruiker van goederen of diensten de belasting betaalt. Een organisatie brengt deze BTW bovenop de prijs van het product of de dienst in rekening bij de klant. De BTW moet de organisatie vervolgens weer afdragen. Dat kan volgens het factuurstelsel of volgens het kasstelsel. Wat is het verschil?


  BTW en de verleggingsregeling

  Verdiepingsartikel Aangifte BTW Publicatiedatum: 06-09-2019

  Een ondernemer die een prestatie verricht door een goed te leveren of een dienst te verrichten, is daarover BTW verschuldigd. In sommige gevallen is het juist de afnemer van een product of dienst die de BTW moet aangeven en moet afdragen aan de Belastingdienst. Bij deze verleggingsregeling − wettelijk verplicht bij een aantal leveringen en diensten − moet de BTW worden verlegd naar de afnemer.


 • 4

  Aan welke eisen moeten uw BTW-facturen voldoen?

  Factureren met BTW-berekening

  E-learning Facturen Publicatiedatum: 26-02-2020

  Bij eigentijds ondernemen zijn facturen nauwelijks meer weg te denken. Een goede factuur moet aan bepaalde eisen voldoen. Wat zijn die eisen? Waarom komt het hier op zorgvuldigheid aan? En tot slot: wat zijn de gangbare regels voor de aanduiding van een BTW-berekening in de facturen die u opstuurt? U krijgt hier een praktisch en bondig antwoord op in deze training.


  Factuurvereisten BTW

  Infographic Facturen Publicatiedatum: 31-07-2019

  Als u verplicht bent om een factuur uit te reiken, moet u altijd de volgende gegevens vermelden.


  Oud BTW-nummer niet wegdoen! Nodig bij contact fiscus

  Nieuws Aangifte BTW Publicatiedatum: 17-10-2019

  De komende tijd krijgen eigenaren van eenmanszaken een nieuw BTW-identificatienummer toegestuurd. Dit wil echter niet zeggen dat ze hun oude BTW-nummer kunnen weggooien. Dit oude nummer moet de ondernemer namelijk nog wel blijven gebruiken voor de communicatie met de Belastingdienst zoals het indienen van de BTW-aangifte.


 • 5

  Hou rekening met de bijzondere regelingen

  Wanneer kunnen mijn ondernemingen een fiscale eenheid vormen?

  Vraag & Antwoord Fiscale eenheid Publicatiedatum: 29-01-2020

  Ik moet voor al mijn vennootschappen afzonderlijk aangifte voor de BTW en vennootschapsbelasting (VPB) doen, kunnen mijn ondernemingen een fiscale eenheid vormen zodat het in één keer kan?


  BTW-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 15-08-2019

  Maak met behulp van deze tool de berekening BTW-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak.


  Forfaitaire BTW-regeling privégebruik auto van de zaak

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 15-10-2019

  Bereken hoeveel er gecorrigeerd moet worden in de BTW-aangifte op basis van de forfaitaire regeling privégebruik auto van de zaak.


  Welke zaken vallen onder het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)?

  Vraag & Antwoord Aangifte BTW Publicatiedatum: 28-01-2020

  Van welke zaken moet ik het privégebruik corrigeren voor de BTW vanwege het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)?


  Kan ik bij de inlening van personeel aansprakelijk worden gesteld voor betaling van de BTW?

  Vraag & Antwoord Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid Publicatiedatum: 03-02-2020

  Ik leen regelmatig personeel in, kan ik aansprakelijk worden gesteld als de uitlener geen BTW afdraagt?


 • 6

  Hoe zit het met de BTW en het buitenland?

  Hoe bereken ik BTW bij verkoop aan een afnemer binnen de EU?

  Vraag & Antwoord Aangifte BTW Publicatiedatum: 29-01-2020

  Hoe moet ik de BTW berekenen als ik iets verkoop aan een buitenlandse afnemer binnen de EU?


  Administratieregels BTW-aangifte digitale diensten eenvoudiger

  Verdiepingsartikel Aangifte BTW Publicatiedatum: 30-01-2020

  Ondernemers die via internet digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen leveren, krijgen vanaf 1 januari 2019 te maken met gewijzigde regelgeving. Op basis van het wetsvoorstel ‘Implementatie artikel 1 Richtlijn elektronische handel’ krijgen ondernemers die digitale diensten verrichten voor afnemers zonder BTW-identificatienummer uit andere EU-landen te maken met een viertal administratieve vereenvoudigingen bij het aangeven van BTW.


 • 7

  Hoe doet u een goede BTW-aangifte?

  Aandachtspunten voor de BTW-aangifte

  E-learning Aangifte BTW Publicatiedatum: 18-12-2020

  Als u ondernemer voor de BTW bent, moet u in de meeste gevallen periodiek aangifte doen. De meeste BTW-ondernemers moeten per kwartaal hun aangiften indienen. Het is van groot belang dat u als ondernemer een juiste BTW-aangifte doet. Hoog tijd dus om de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen te behandelen. Deze e-learningcursus legt uit waar u op moet letten bij uw BTW-aangifte en gaat ook dieper in op intracommunautaire leveringen, nultarief, verkoopfacturen en factuurvereisten.


  BTW-aangifte checken

  Tool Aangifte BTW Publicatiedatum: 06-08-2019

  Met deze checklist beschikt u over de punten waar u op moet letten bij de aangifte voor de BTW.


  Over welke termijn moet ik aangifte BTW doen?

  Vraag & Antwoord Aangifte BTW Publicatiedatum: 29-01-2020

  Moet ik altijd aangifte BTW per kwartaal doen, of kan het ook per maand of jaar?


  Verzoek wijziging aangiftetijdvak BTW

  Tool Aangifte BTW Publicatiedatum: 26-02-2020

  Schrijf snel en eenvoudig een verzoek aan de Belastingdienst om over te stappen van kwartaalaangifte BTW naar maandaangifte of jaaraangifte.


 • 8

  Let op deze wijzigingen na de aangifte

  Wanneer moet ik een suppletieaangifte BTW doen?

  Vraag & Antwoord Aangifte BTW Publicatiedatum: 29-01-2020

  Uit de jaarrekening blijkt dat ik te weinig BTW heb aangedragen, hoe en wanneer moet ik een suppletieaangifte BTW doen?


  Terugbetalen BTW bij verkoop pand?

  Vraag & Antwoord Aangifte BTW Publicatiedatum: 24-07-2019

  In 2015 heeft mijn bv een pand aangeschaft en de BTW teruggevraagd. Nu wordt dit pand verkocht. Ik heb begrepen dat de bv het pand weer met BTW moet verkopen, anders moet zij de BTW weer terugbetalen. Klopt dit?


  Oninbare vorderingen voor de BTW

  Infographic Aangifte BTW Publicatiedatum: 06-01-2020

  Sinds 2017 hoeft u voor het terugvragen van de BTW over oninbare vorderingen geen apart verzoek meer in te dienen bij de Belastingdienst, maar kunt u deze via uw eigen BTW-aangifte terugvragen. Met welke zaken moet u dan rekening houden?