Hoe kan ik een negatieve winstmarge verrekenen voor de BTW?

18 november 2021

De winstmarge van mijn onderneming over het huidige kalenderjaar is negatief. Kan ik deze verrekenen met een eventuele positieve winstmarge in het volgende jaar, zodat ik minder BTW betaal?

Als uw winstmarge over een kalenderjaar negatief is, mag u deze verrekenen met een positieve winstmarge in het volgende jaar. U betaalt dan BTW over het restant. Dit kan alleen als u de Belastingdienst vraagt om uw negatieve winstmarge vast te stellen. Dit doet u door een brief met uw verzoek naar uw belastingkantoor te sturen. Stuur deze brief gelijktijdig met uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende jaar.

Is de winstmarge van het volgende jaar ook negatief? Tel die dan op bij het negatieve jaarsaldo van het vorige jaar en vraag de Belastingdienst dan opnieuw om uw negatieve winstmarge vast te stellen. Kunt u een negatieve winstmarge niet volledig verrekenen met een positieve winstmarge uit het jaar daarop? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om het negatieve restant vast te stellen. Dit doet u door een brief met uw verzoek naar uw belastingkantoor te sturen. Stuur deze brief gelijktijdig met uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende jaar.

Voorbeeld

U hebt over jaar 1 een negatieve jaarwinst van € 3.000. U hebt dit bedrag door de Belastingdienst laten vaststellen. In jaar 2 is uw winstmarge € 40.000. U hebt hierover € 6.942 aan BTW aangegeven.

In die situatie verrekent u de negatieve winstmarge als volgt:

Winstmarge jaar 2: € 40.000

Winstmarge jaar 1: € 3.000

Nieuwe winstmarge jaar 2: (€ 40.000 - € 3.000 =) € 37.000

Te betalen BTW: (21/121 x € 37.000 =) € 6.421

Aangegeven BTW jaar 2: € 6.942

Terug te vragen BTW: (€ 6.942 - € 6.421 =) € 521

Als u handelt in goederen waarvoor u het algemene tarief van 21% hanteert en daarnaast ook in goederen die belast zijn met het verlaagde tarief van 9% handelt, berekent u de winstmarge per goederensoort. U mag een negatieve marge van het ene tarief niet verrekenen met een positieve marge van het andere tarief.

Als u de negatieve winstmarge van een jaar niet door de Belastingdienst laat vaststellen, kunt u deze niet verrekenen met een positief jaarsaldo in de toekomst.