Jumbo en vakbonden bereiken akkoord arbeidsvoorwaarden

Supermarktketen Jumbo heeft met vakbonden FNV en CNV overeenstemming bereikt over zoveel mogelijk gelijkheid in arbeidsvoorwaarden en loon tussen de werknemers die onder de oude Jumbo Logistiek-cao vallen en de werknemers die onder de arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) vallen.

24 juli 2019 | Door redactie

Eind 2017 stelde Jumbo samen met de centrale ondernemingsraad (COR) een AVR op, omdat de cao verliep. De invoering van de AVR leidde destijds tot een slepend conflict tussen Jumbo, de vakbonden en de werknemers. Met de AVR zette Jumbo de vakbonden immers buitenspel. Ook al tekende een ruime meerderheid van de distributiemedewerkers voor de AVR die Jumbo samen met de COR had geïntroduceerd, er bleef een groep werknemers die hier niet mee akkoord ging. Zij bleven bij de oude cao van Jumbo Logistiek. Jumbo zegde deze cao alsnog op, waarna de cao per 1 april 2019 werd beëindigd.

Dezelfde loonsverhoging en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers

Werknemers die de AVR tekenden kregen echter een loonsverhoging. Voor de werknemers die niet onder de AVR vallen, gold dat niet. Zij eisten daarom gelijkheid in loon en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers. Hierover hebben Jumbo en de vakbonden nu overeenstemming bereikt.

Discussie tussen Jumbo en vakbonden nog niet ten einde

Dat de supermarktketen en de vakbonden overeenstemming hebben bereikt over zoveel mogelijk gelijkheid in arbeidsvoorwaarden en loon, betekent nog niet dat de discussie over de AVR en de Jumbo Logistiek-cao voorbij is. Jumbo houdt vast aan de AVR die destijds met de COR is vastgesteld, de vakbonden pleiten voor een nieuwe cao. Hoe de gelijkheid in arbeidsvoorwaarden en loon precies zal worden vormgegeven, is dus nog niet duidelijk.