Verdiepingsartikelen

Naleving van de regels voor arbeidsvoorwaarden bevorderen

OR en arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 15-03-2024

Uw OR heeft de taak om toe te zien op de naleving van de regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is beloning...

Waarom moet u arbeidsvoorwaarden harmoniseren?

Arbeidsvoorwaarden | 4 minuten | 29-02-2024

Krijgt uw organisatie te maken met een fusie of overname, dan verandert er vaak nogal wat voor zowel werkgever als werknemers. Wat niet auto...

Het verschil tussen ongecorrigeerde en gecorrigeerde loonkloof

OR en arbeidsvoorwaarden | 4 minuten | 16-02-2024

Iedereen zou gelijk loon voor gelijk werk moeten krijgen. Er is echter nog steeds sprake van een loonverschil tussen mannen en vrouwen. Maar...

Wat is de rol van de OR bij groene arbeidsvoorwaarden?

OR en arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 13-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden winnen aan populariteit bij zowel werknemers als werkgevers. Van een extra (ver)bouwbudget voor verduurzaming van...

De regels voor functie-indeling en functiewaardering

Functioneren en beoordelen | 0 minuten | 07-12-2023

Bijna iedere grotere organisatie heeft te maken met het indelen van functies en de waardering hiervan. Werkgevers besteden er ongetwijfeld v...

Duurzamer en aantrekkelijker met groene arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 08-11-2023

Steeds meer groeit het besef dat organisaties niet enkel verantwoordelijk zijn voor het maken van winst, maar ook voor hun ecologische voeta...

OR & flexibele arbeid

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 13-09-2023

Als uw bestuurder gebruik wil maken van flexibele arbeid, zijn er verschillende mogelijkheden. Uw bestuurder moet weten wat zijn opties zijn...

Bestuurder kan achterban van de OR op diverse manieren extra belonen

OR en arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 10-08-2023

Het extra belonen van werknemers hoeft niet altijd in de vorm van een structurele salarisverhoging. Werknemersparticipatie of bijvoorbeeld e...

Arbeidsvoorwaarden die goed zijn voor organisatie, achterban en planeet

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 15-06-2023

Uw bestuurder kan met de arbeidsvoorwaarden die hij werknemers aanbiedt ook ‘goed’ doen. Denk aan arbeidsvoorwaarden die bevorderlijk zijn v...

Wijzigingen tot hervorming van de arbeidsmarkt voor de OR

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 14-06-2023

Op 3 april 2023 informeerde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over een nieuw pakket van maatregelen v...