Dit veranderde er per 1 augustus 2022 in de arbeidsvoorwaarden

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geeft werkgevers meer verplichtingen rondom het verstrekken van informatie aan werknemers en beperkt de mogelijkheden om bepaalde bedingen in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Deze toolbox loodst de werkgever langs alle consequenties van de nieuwe wet en biedt veel handvatten om de wijzigingen efficiënt te verwerken. Ook vindt u hier vernieuwde templates voor de verschillende typen arbeidsovereenkomsten.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Dit veranderde er per 1 augustus 2022 in de arbeidsvoorwaarden

  De gevolgen van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  Per 1 augustus is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden een feit. Deze wet zorgt ervoor dat werkgevers meer informatie aan werknemers moeten verstrekken en dat de regels voor bepaalde bedingen zijn aangescherpt. In nieuwe contracten moeten alle wijzigingen vanaf 1 augustus al zijn verwerkt. Deze toolbox zet de consequenties van de nieuwe wet voor werkgevers en werknemers op een rijtje en maakt van het doorvoeren van die wijzigingen een eenvoudige invuloefening.

 • 2

  Veranderingen in vogelvlucht

  Eerste Kamer akkoord: nieuwe regels arbeidsvoorwaarden

  Nieuws Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 17-06-2022

  Werkgevers krijgen per 1 augustus 2022 definitief te maken met nieuwe regels voor onder meer het studiekostenbeding en nevenarbeidbeding. Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord met het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.


  Wetswijziging voor bedingen

  Infographic Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 28-06-2022

  Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe wettelijke regels met betrekking tot het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. In deze infographic ziet u deze nieuwe regels.


 • 3

  Veranderingen in de informatieplicht

  Nieuwe regels voor uw informatieplicht bij indiensttreding

  Verdiepingsartikel Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 03-06-2022

  Onder welke voorwaarden een werknemer bij u komt werken, zult u in de arbeidsovereenkomst vastleggen. In de wet is bepaald welke informatie u hierover aan de werknemer moet geven. Die wettelijke bepaling wordt op 1 augustus 2022 uitgebreid als gevolg van nieuwe regels vanuit de Europese Unie (EU). De werknemer krijgt dan recht op meer informatie.


  Op tijd extra informatie over arbeidsvoorwaarden geven

  Infographic Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 25-04-2023

  Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, gelden strengere en uitgebreidere regels voor de informatieplicht over arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet meer informatie met de werknemer delen en moet een deel daarvan al binnen een week na de eerste werkdag verstrekken.


  Voldoe aan uw informatieplicht bij bestaande werknemers

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 01-07-2022

  Gebruik deze maatwerkbrief als uw werknemer vraagt om meer informatie over zijn arbeidsvoorwaarden.


  Informatieplicht bij verlof betaald door werkgever

  Nieuws Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 19-07-2022

  Met ingang van 1 augustus 2022 moet de werkgever uiterlijk een maand na de eerste werkdag aan de werknemer laten weten welke aanspraken op betaald verlof hij heeft. Maar wat valt onder de term 'betaald verlof'? Rendement stelde deze vraag aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


  Detachering en uitzendwerk: welke informatieplicht?

  Vraag & Antwoord Uitzendkrachten & gedetacheerden Publicatiedatum: 30-06-2022

  We hebben gelezen dat we voor uitzendkrachten een extra informatieverplichting hebben. Geldt deze extra informatieverplichting ook voor detacheringen? En, waarover moeten we de werknemer informeren?


  Welke informatieverplichting bij werken in het buitenland?

  Vraag & Antwoord Buitenlandse werknemers Publicatiedatum: 30-06-2022

  Wij hebben werknemers die regelmatig voor korte of lange duur in het buitenland werken. Op basis van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden moeten we die werknemers meer informatie geven. Welke informatieverplichting hebben we als werkgever bij werken in het buitenland?


  Niet voldoen aan de informatieplicht: welke sanctie?

  Vraag & Antwoord Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 11-07-2022

  Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 is onze informatieplicht als werkgever uitgebreid. We moeten nieuwe werknemers meer informatie verstrekken over hun arbeidsvoorwaarden. Vanwege de aankomende zomervakantie denken we te weinig tijd te hebben om alle nieuwe wijzigingen op tijd door te voeren. Wat is de sanctie als we niet of niet op tijd voldoen aan onze informatieplicht?


 • 4

  Veranderingen voor studiekosten

  De regels bij een studiekostenbeding

  Verdiepingsartikel Studiekosten Publicatiedatum: 12-09-2023

  Om te ontmoedigen dat werknemers snel vertrekken na het volgen van een dure opleiding op kosten van de zaak, kunt u een studiekostenbeding overeenkomen. Maar per 1 augustus 2022 zijn studiekostenbedingen voor verplichte opleidingen niet meer geldig.


  Voorbeeld studiekostenregeling

  Tool Studiekosten Publicatiedatum: 21-06-2022

  Gebruik dit reglement om een studiekostenregeling in uw personeelshandboek toe te voegen.


  Voorbeeld studiekostenbeding

  Tool Studiekosten Publicatiedatum: 20-06-2022

  Gebruik dit kant-en-klare studiekostenbeding om rechtsgeldige afspraken te maken over de kosten van scholing.


  Wat is het gevolg van het niet-naleven van de scholingsplicht?

  Vraag & Antwoord Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 27-06-2022

  Per 1 augustus 2022 hebben we als organisatie te maken met aanvullende regels voor onze scholingsverplichting, die inhoudt dat een wettelijk verplichte opleiding voor de werknemer kosteloos is en als arbeidstijd wordt beschouwd. De werkgever moet de kosten dragen. Als we nieuwe werknemers verplichte scholing laten volgen en zij die opleiding niet halen of met een diploma op zak vertrekken, zien we graag de kosten terug. Wat is het gevolg als we een werknemer de wettelijk verplichte scholing niet laten volgen of toch een studiekostenbeding afspreken?


 • 5

  Veranderingen voor nevenwerk

  Nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden door Europese Richtlijn

  Verdiepingsartikel Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 30-06-2022

  Vanaf 1 augustus 2022 is het voor werkgevers in principe niet meer toegestaan om nevenwerkzaamheden van werknemers te verbieden. Wilt u zich op deze verandering voorbereiden, dan moet u weten wat de huidige regels zijn en wat het toekomstige verbod op een verbod van nevenwerkzaamheden precies inhoudt. Het is goed om u te realiseren dat u nu al rekening kunt houden met de wijzigingen die in het verschiet liggen.


  Voorbeeld nevenwerkzaamhedenbeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 20-06-2022

  Gebruik deze overeenkomst als u een kant-en-klaar nevenwerkzaamhedenbeding nodig heeft.


  Weigeren verzoek tot nevenarbeid

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 27-06-2022

  Gebruik deze maatwerkbrief om een verzoek tot nevenwerkzaamheden van een werknemer af te wijzen.


 • 6

  Veranderingen voor oproepkrachten en gedetacheerden

  Nieuw: verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  Verdiepingsartikel Arbeidsrecht Publicatiedatum: 10-05-2022

  Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het arbeidsrecht weer eens gewijzigd. Die wijziging is het gevolg van de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (EU). De regels van de richtlijn voor het nevenarbeid- en studiekostenbeding zijn al veelbesproken. Minder bekend is dat de richtlijn werknemers ook de mogelijkheid geeft een verzoek in te dienen voor ‘meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden’.


  Wat is een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon?

  Vraag & Antwoord Flexwerkers Publicatiedatum: 20-06-2022

  We lezen dat er per 1 augustus 2022 een nieuwe wet is die regelt dat werknemers met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon bij hun werkgever een verzoek kunnen indienen voor een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Wanneer is sprake van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon?


  Afwijzen verzoek voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

  Tool Oproepkrachten Publicatiedatum: 28-06-2022

  Gebruik deze maatwerkbrief als u een verzoek om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden wilt afwijzen.


 • 7

  Nieuwe standaardovereenkomsten

  Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (zonder cao)

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 24-06-2022

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor onbepaalde tijd, zonder cao, te maken.


  Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (met cao)

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 06-07-2022

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor onbepaalde tijd, met cao, te maken.


  Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (zonder cao)

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 06-07-2022

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor bepaalde tijd, zonder cao, te maken.


  Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (met cao)

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 05-07-2022

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor bepaalde tijd, met cao, te maken


  Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op projectbasis

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 06-07-2022

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor bepaalde tijd op projectbasis te maken.


  Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd AOW-gerechtigde

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 26-06-2023

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.


  BBL-arbeidsovereenkomst

  Tool Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 07-07-2022

  Gebruik deze overeenkomst om een BBL-arbeidscontract op te stellen die bij uw organisatie past


  Nulurencontract onbepaalde tijd

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 04-07-2022

  Gebruik deze overeenkomst als u een nulurencontract voor onbepaalde tijd nodig heeft.


  Nulurencontract bepaalde tijd

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 18-07-2022

  Gebruik deze overeenkomst als u een nulurencontract voor bepaalde tijd nodig heeft.


  Voorbeeld min-max-contract onbepaalde tijd

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 07-07-2022

  Gebruik deze overeenkomst als u een min-maxcontract voor onbepaalde tijd nodig heeft.


  Voorbeeld min-max-contract bepaalde tijd

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 18-07-2022

  Gebruik deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om afspraken te maken op basis van min-max-uren.


  Voorovereenkomst oproepkrachten

  Tool Oproepkrachten Publicatiedatum: 18-07-2022

  Gebruik dit contract om een voorovereenkomst met een oproepkracht af te sluiten.


 • 8

  Meer informatie

  Actualiteiten HR

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  De wetgeving rondom personeel en arbeidsvoorwaarden staat nooit stil. Of het nu gaat om het ontslaan of juist het werven van personeel, u heeft bij deze taken te maken met een stortvloed aan wetten en regels die constant wijzigen. Rendement zorgt ervoor dat u met de training Actualiteiten HR in één dag volledig op de hoogte bent van de actuele wijzigingen op het gebied van personeelszaken.