Kan een COR-lid na einde OR-lidmaatschap COR-lid blijven?

22 juli 2019

Onze COR is samengesteld door en uit vier raden. Een COR-lid heeft zijn OR-lidmaatschap beëindigd maar wil COR-lid blijven. Kan dat?

Artikel 34 WOR gaat over de samenstelling van een centrale ondernemingsraad (COR). Uit de eerste zin van lid 1 blijkt dat een COR-lid ook OR-lid is. Lid 5 vermeldt duidelijk dat verlies van OR-lidmaatschap ook het einde van het COR- of GOR-werk (groepsondernemingsraad) betekent. De enig mogelijke uitzondering daarop vindt u in lid 4: als een onderneming geen OR heeft, kunnen werknemers eventueel één of meer COR-leden aanwijzen. Hoe dat moet gebeuren, is bepaald in het COR-reglement. Is er wel een personeelsvertegenwoordiging (PVT), dan kan deze eventueel één van zijn leden afvaardigen. Het is wel bijzonder dat uw COR-lid bij vertrek uit de OR toch COR-lid wil blijven. De vraag is dan waarom hij uit de OR is gestapt. Is hij niet herkozen of is het zijn eigen besluit? In het eerste geval is er echt niets aan te doen, in het tweede geval kan de OR hem misschien overhalen toch aan te blijven.

Vrijstelling van OR-taken

Het kan zijn dat de combinatie van het werken voor twee medezeggenschapsorganen de betrokkene te veel is geworden en dat zijn hart bij het COR-werk ligt. Er valt dan misschien met de betreffende OR te praten over vrijstelling van OR-taken voor dit COR-lid. Van belang blijft wel dat hij zijn vertegenwoordigende rol inhoud geeft. Hij moet dus wel regelmatig met zijn OR blijven overleggen over de thema’s die in de COR aan de orde zijn.