Vergoeding betalen voor inzage in UBO-register

20 april 2017 | Door redactie

Organisaties die het nog te vormen Ultimate Beneficiairy Owner-register (UBO-register) willen inzien, moeten hiervoor een vergoeding betalen aan de Kamer van Koophandel (KvK). Uit onlangs gepubliceerde stukken blijkt dat de KvK een tarief in rekening brengt dat overeenkomt met de kosten voor de inzage in het Handelsregister.

Het UBO-register is onderdeel van de Europese ‘witwasrichtlijn’. Het idee achter dit nieuwe (nog te vormen) register is transparantie, waardoor witwassen en het financieren van terrorisme verminderen. In dit register komen alle grootaandeelhouders van Nederlandse ondernemingen te staan. Het UBO-register wordt onderdeel van het Handelsregister (tool) van de KvK. De lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijkheid om een vergoeding te vragen van organisaties die het UBO-register willen raadplegen. Volgens de voorstellen zal deze vergoeding overeenkomen met het tarief (pdf) dat organisaties moeten betalen om het Handelsregister van de KvK te raadplegen.

Hoogte vergoeding inzage register

De exacte hoogte van de factuur (tool) die organisaties moeten betalen is afhankelijk van het soort gegevens die organisaties willen inzien. De kosten voor deze inzage worden dus niet ten laste van de algemene middelen van de overheid gebracht, maar doorberekend aan afnemers (waaronder organisaties) die het register willen inzien.