Verplichte elektronische deponering per boekjaar 2025

5 maart 2024 | Door redactie

Vanaf boekjaar 2025 zijn alle rechtspersonen verplicht om hun jaarrekening elektronisch te deponeren via Standard Business Reporting (SBR). Om dit mogelijk te maken, zal het Besluit elektronische deponering handelsregister dit jaar worden aangepast.

Elektronisch deponeren houdt in dat de jaarrekening in een elektronisch formaat wordt gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit gebeurt via Standard Business Reporting (SBR) (video): de standaard voor digitale uitwisseling van financiële berichten met overheden en banken. Het grote voordeel van SBR is dat de financiële afdeling de gegevens in de bedrijfsadministratie slechts eenmalig hoeft vast te leggen. Daarna kunnen deze gegevens worden hergebruikt voor verschillende rapportages, die bijvoorbeeld voor de Belastingdienst of de bank zijn bestemd. Werken met SBR (infographic) leidt onder andere tot een administratieve lastenverlichting, betere rapportages en minder fouten.

Uitzondering voor grote ondernemingen vervallen

De meeste ondernemingen deponeren hun jaarrekening al elektronisch. Denk hierbij aan micro-ondernemingen, kleine ondernemingen, zelfstandige middelgrote ondernemingen en beursvennootschappen. Bepaalde categorieën rechtspersonen, waaronder grote rechtspersonen en hun middelgrote dochterondernemingen, waren tot nu toe niet verplicht om de jaarrekening elektronisch te deponeren. De reden daarvoor was dat deze categorieën moeten aansluiten bij het Europese formaat voor het deponeren van jaarrekeningen. Nu het vanaf boekjaar 2024 mogelijk is om de jaarrekening te deponeren in het Europese formaat, vervalt de reden voor de uitzondering voor deze categorieën per boekjaar 2025. Het staat ondernemingen vrij om hun jaarrekening al over het boekjaar 2024 elektronisch te deponeren. Zo kunnen zij alvast wennen aan de nieuwe werkwijze.