Noodpakket voor na 1 oktober uiterlijk op Prinsjesdag

De noodmaatregelen voor de coronacrisis lopen in principe tot 1 oktober. Wat er na 1 oktober nog aan steunmaatregelen in verband met de coronacisis wordt voortgezet of nieuw opgezet, laat het kabinet uiterlijk op Prinsjesdag weten.

16 juli 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Ondernemers en werkenden moeten natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over wat zij na 1 oktober van de overheid kunnen verwachten aan coronasteun nu duidelijk is dat de economie flink geraakt wordt en dit ook nog een tijd gevoeld zal blijven door de coronacrisis. Minister Koolmees van SZW heeft daarom in een brief namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Financiën meer duidelijkheid gegeven over wanneer ondernemers en werkenden meer horen over wat ze kunnen verwachten na 1 oktober aan steunmaatregelen (tool). Het gaat dan om welke steunmaatregelen verlengd worden en of er nog nieuwe maatregelen bijkomen. Dit zal het kabinet uiterlijk op Prinsjesdag bekendmaken.

Ontwikkeling economie valt lastig te voorspellen

Prinsjesdag lijkt daarvoor misschien ver weg maar zo geeft Koolmees aan ‘het is nu nog te vroeg om al precies aan te geven wat in oktober nodig zal zijn. Hoe de  economie zich ontwikkelt is in deze roerige tijd is zeer lastig te voorspellen’. De cijfers over de economie en arbeidsmarkt voor het tweede kwartaal en de concept macro economische verkenning van het Centraal Planbureau komen half augustus. Het kabinet wil daarop wachten om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van wat vanaf 1 oktober nodig is. Daarnaast moet ook naar de uitvoering van de voorwaarden gekeken worden en wil het kabinet eerst  nog overleggen met de sociale partners over het vervolg op de steunmaatregelen.