Wanneer gaat het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap voor mij spelen?

15 januari 2021

Als dga lees ik momenteel heel veel over het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap. Wanneer gaat dit wetsvoorstel voor mij spelen?

Het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap moet al te hoge schulden van dga’s bij hun eigen bv aanpakken. Schulden hoger dan € 500.000 worden straks aangemerkt als ‘excessief’. Voor het bedrag boven die grens moet u als dga dan afrekenen in box 2 van de IB. Het maakt dus verder niet uit of een lening ‘zakelijke voorwaarden’ heeft of dat u als dga genoeg geld heeft om de lening terug te betalen of niet.

Eigen woning

Leningen voor een eigen woning zijn uitgezonderd. Deze uitzondering geldt straks alleen als de bv daarbij een recht van hypotheek op de woning heeft verkregen. Deze eis geldt nog niet voor eigenwoningschulden die op 31 december 2021 al zijn aangegaan.

Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2023 in werking treedt. Dit betekent dat de Belastingdienst eind 2023 voor het eerst zal peilen hoe hoog de schulden van dga’s bij hun eigen bv zijn. De regeling geldt in principe per vennootschap waar u een aanmerkelijk belang (ab) in heeft.