Wat telt mee voor gebruikelijk loon?

6 januari 2020

Als dga moet ik rekening houden met het gebruikelijk loon. Wat telt er nu wel en niet mee voor de bepaling van dit loon?

Als werknemer van een bv waarin u een aanmerkelijk belang heeft, moet u aan de gebruikelijkloonregeling voldoen. Het gebruikelijk loon voor 2021 bedraagt € 47.000 (2020: € 46.000). Volgens de hoofdregel moet uw loon worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
 • € 47.000.

Om te checken of een dga wel een gebruikelijk loon krijgt van zijn bv, hoeft de fiscus alleen maar te kijken naar het salaris dat u als dga krijgt voor uw werk. Maar niet al uw inkomsten tellen mee voor de bepaling van uw gebruikelijk loon. Voor het gebruikelijk loon tellen wel mee:

 • salaris;
 • pensioenpremie;
 • belaste vergoedingen en verstrekkingen;
 • bijtelling auto van de zaak.

De volgende posten mag u niet tot uw gebruikelijk loon rekenen:

 • onbelaste vergoedingen en verstrekkingen;
 • dividend (box 2 van de inkomstenbelasting);
 • pensioenuitkeringen uit uw eigen bv;
 • inkomsten uit de terbeschikkingstellingsregeling.