Rapporteer voor 1 juli 2019 energiebesparende maatregelen

14 juni 2019 | Door redactie

Vallen organisaties onder de energiebesparingsplicht, dan geldt een rapportageplicht. Voor uiterlijk 1 juli 2019 moeten deze organisaties rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen om de bedrijfspanden groener en duurzamer te maken. Uw organisatie heeft nog twee weken de tijd!

Verbruikt een organisatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar, dan valt deze onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en geldt de plicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De organisatie moet dan uiterlijk 1 juli 2019 via het eLoket van RVO.nl aangeven welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. Bovendien moeten in 2020 organisaties de besparingsmaatregelen geïmplementeerd hebben. De Rijksoverheid heeft namelijk als doel gesteld dat Nederland in 2050 energieneutraal gebouwd  is om zo grip op milieuproblemen (tool) te krijgen.

Uitzonderingen op de informatieplicht

Er zijn een aantal uitzonderingen op de informatieplicht:

  • glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem zoals is omschreven in artikel 15.51 Wet Milieubeheer;
  • deelnemers aan de Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS);
  • type C-inrichtingen volgens  artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Heeft een organisatie naast de energiebesparingsplicht ook een plicht tot het uitvoeren van een energie-audit (EED), dan geldt de informatieplicht ook voor deze organisatie, maar ligt de deadline later. De uiterste indieningsdatum bij het e-Loket van de rapportage voor de informatieplicht is dan 5 decemeber 2019.

Let op het juiste energielabel voor het kantoorpand

In 2023 mogen panden met energielabel D of lager geen dienst meer doen als kantoorgebouw. Dat is wat de overheid verder voor ogen heeft. Ieder pand dat groter is dan 100 m2 moet per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben, tenzij de kantoorruimte in één van de uitzonderingscategorieën valt. Heeft uw organisatie maatregelen doorgevoerd die voor een energiezuinige kantooromgeving zorgen, vergeet dan niet om een nieuw label aan te vragen. Het zou zonde zijn als uw kantoorpand een D-label heeft, maar in werkelijkheid energielabel C verdient. Energieadviseurs maken vaak een adviesrapport op met aanbevolen maatregelen, maar dit advies opvolgen houdt niet automatisch in dat er een nieuw energielabel ontstaat. Schakel dus na het nemen van maatregelen opnieuw een energieadviseur in om een nieuw label op te laten stellen.