Meldpunt voor te late betalingen nog héél even open

21 januari 2022 | Door redactie

Mkb’ers hebben nog heel even de tijd om anoniem hun beklag te doen als het grootbedrijf hun facturen langer laat liggen dan is afgesproken. Het meldpunt hiervoor is namelijk vooralsnog open tot en met 25 januari 2022. Aan de hand van de meldingen bekijkt de regering straks of er een aparte toezichthouder moet komen voor te late betalingen aan het mkb.

Het meldpunt is ingericht bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) en is sinds 26 januari 2021 open. Melden kan anoniem. Maar de mkb’er moet bijvoorbeeld wel verplicht opgeven welke omzet hij het afgelopen jaar heeft behaald bij de afnemer waar de melding over gaat. Vooralsnog is 25 januari aanstaande de laatste dag dat het meldpunt open is, laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weten. Wel bekijkt het ministerie momenteel nog samen met de ACM of het meldpunt misschien toch langer open blijft.

Wetsvoorstel: betaaltermijn van 60 naar 30 dagen

De meldingen zijn bedoeld om in kaart te brengen of en hoe vaak het grootbedrijf de wettelijke betaaltermijnen (tool) overschrijdt. Waar de scheidslijn ligt tussen mkb en grootbedrijf hangt af van drie drempels:

  • Een jaaromzet van € 40 miljoen.
  • Een waarde van de activa van € 20 miljoen.
  • 250 werknemers.

Een onderneming die in twee van de afgelopen drie jaar onder minstens twee van deze drempels blijft, valt onder het mkb. Deze ondernemingen kunnen dus een melding doen over een te late betaling van het grootbedrijf. Het ACM-meldpunt is hier te vinden.
Er wordt al gewerkt aan het inperken van de termijn waarbinnen het grootbedrijf facturen van mkb’ers moet voldoen. Nu is deze betaaltermijn wettelijk 60 dagen, en er is een wetsvoorstel ingediend dat die termijn terugbrengt naar 30 dagen. De behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer loopt nog.

Toezichthouder voor betaaltermijn mkb?

Het meldpunt is bedoeld om in kaart te brengen hoe vaak het voorkomt dat het grootbedrijf facturen van mkb’ers te laat betaalt. Aan de hand van de resultaten wil de regering bekijken of het nodig is om hiervoor een speciale toezichthouder op te tuigen. Die zou dan moeten controleren of het grootbedrijf de facturen van mkb’ers wel op tijd betaalt. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat mkb’ers het moeilijk vinden om het nakomen van de betaalafspraken zelf af te dwingen bij het grootbedrijf. Een toezichthouder zou meldingen van meerdere mkb’ers over een grote onderneming kunnen bundelen en sancties op kunnen leggen. Maar eerst wil de regering dus via het meldpunt onderzoeken of mkb’ers inderdaad meldingen doen en hoe groot het probleem is.