Coronacrisis vormt uitdaging voor financiële sector

20 oktober 2020 | Door redactie

De tweede golf aan coronabesmettingen leidt tot nieuwe onzekerheden, die uiteindelijk effect kunnen hebben op financiële instellingen. Om de economische schade te beperken, handhaaft De Nederlandsche Bank (DNB) aangepaste buffereisen voor banken, zodat zij krediet kunnen blijven verstrekken. Dat staat in het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van DNB.

Banken zijn nu beter gekapitaliseerd dan voorafgaand aan de kredietcrisis van een aantal jaren geleden. Op dit moment is de economische impact van de coronapandemie echter nog maar beperkt zichtbaar. Daarnaast neemt de onzekerheid toe door de tweede golf aan besmettingen. Banken kunnen straks worden getroffen door een toename van faillissementen en kredietverliezen, als tijdelijke overheidsmaatregelen worden afgebouwd en moratoria van banken aflopen. Banken houden er nu al rekening mee dat leningen aan ondernemingen in zwaar getroffen sectoren straks niet kunnen worden afbetaald en hebben hun voorzieningen voor slechte leningen aangepast.

Steunmaatregelen beperken impact 

De steunmaatregelen (tool) van de rijksoverheid, banken en toezichthouders beperken de impact van de coronacrisis voor ondernemingen. De maatregelen helpen de financiële sector ook om die impact te kunnen beperken. Gezien de risico’s op de langere termijn is het wenselijk om tot een passende exit-strategie te komen zodra het ergste van de coronapandemie achter de rug is.
De belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit hangen meestal samen met de coronacrisis, maar ook cyberaanvallen, de Brexit en andere geopolitieke spanningen vormen grote risico's voor de financiële stabiliteit. Daarnaast blijft de rente historisch laag. Dat zet de bedrijfsmodellen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen onder toenemende druk.

Extra ruimte voor kredietverlening 

DNB gaf banken in maart extra ruimte om de kredietverlening in stand te houden en eventuele verliezen op te vangen. Gelet op de huidige onzekerheid handhaaft DNB deze crisismaatregelen.
Lees meer in ‘Overzicht Financiële Stabiliteit - najaar 2020’(pdf).