Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement

Het is natuurlijk te hopen dat uw eigen onderneming niet failliet gaat. Maar het is aan te raden om u aan de hand van deze toolbox in te lezen in wat er bij een faillissement en eventuele doorstart komt kijken.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Wat komt er allemaal kijken bij een faillissement?

  Weet wat u te wachten staat als uw onderneming failliet dreigt te gaan

  De steunmaatregelen die opgezet waren tijdens de coronapandemie, hebben het aantal faillissementen buitengewoon laag gehouden. Nu deze maatregelen aflopen, zal naar verwachting een groot aantal ondernemingen alsnog failliet gaan. Al is het te hopen dat het uw onderneming niet treft, toch is het goed om voorbereid te zijn. Lees in de stappen hieronder hoe een faillissement verloopt, hoe u een onderhands akkoord kunt sluiten, wat er gebeurt met de werknemers, en hoe de onderneming een doorstart kan maken.

 • 2

  Wat gaat er vooraf aan een faillissement?

  Onderneming in zwaar weer

  Verdiepingsartikel Faillissement Publicatiedatum: 06-05-2020

  Merkt u dat uw bedrijf niet helemaal ‘gezond’ is, schakel dan een externe partij in. Die kan voor u onderzoeken waar de oorzaken van uw problemen liggen en welke redmiddelen u nog kunt inzetten om een faillissement te vermijden. Welke mogelijkheden heeft u als uw onderneming in zwaar weer zit? Waar liggen voor u de kansen? En bij welke partijen kunt u terecht?


  Wat is surseance van betaling?

  Vraag & Antwoord Faillissement Publicatiedatum: 17-07-2019

  Wat betekent het als onze organisatie surseance van betaling moet aanvragen voor de financiële verplichtingen?


  Surseance van betaling aanvragen

  Tool Faillissement Publicatiedatum: 03-11-2023

  Voorkom een faillissement en vraag tijdig surseance van betaling aan. Zo heeft u de tijd om orde op zaken te stellen.


  Faillissement aanvragen of toch een akkoord sluiten?

  Nieuws Faillissement Publicatiedatum: 23-02-2021

  Als een schuldeiser na vergeefse pogingen nog steeds niet wordt betaald door zijn klant, zal hij zich genoodzaakt zien om het faillissement van de wanbetaler aan te vragen. Toch heeft de schuldeiser vaak nog andere mogelijkheden.


  Stoppen met uw onderneming

  Infographic Faillissement Publicatiedatum: 18-11-2020

  Als u besluit om uw bv te beëindigen, bent u daarbij waarschijnlijk al niet over één nacht ijs gegaan. Maar met het op slot draaien van de deur bent u er nog niet. Deze aandachtspunten moet u in elk geval nog afvinken bij een bedrijfsbeëindiging, vóórdat u definitief de stekker eruit kunt trekken. 


 • 3

  Kunt u een onderhands akkoord sluiten onder de WHOA?

  WHOA kan faillissement in de kiem smoren

  Tool Faillissement Publicatiedatum: 04-02-2021

  Door de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) kan een faillissement vaker worden voorkomen. Jurry Brand licht deze wet toe in 1 minuut.


  De inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

  Verdiepingsartikel Faillissement Publicatiedatum: 14-01-2021

  Ook in 2021 zullen ondernemingen als gevolg van de coronacrisis niet alle rekeningen soepel kunnen betalen. Op uw afdeling komt dan een brief binnen waarin uw debiteur aangeeft dat hij niet in staat is om zijn schuld te voldoen. Het kan ook omgekeerd: uw onderneming zit in een penibele situatie en vanuit uw financiële afdeling wordt de brief verzonden. Wat kan er in beide situaties gebeuren?


  Wat is het verschil tussen een openbare en een besloten WHOA-procedure?

  Vraag & Antwoord Faillissement Publicatiedatum: 23-04-2021

  Bij de nieuwe faillissementswet WHOA kan ik kiezen voor een openbare of een besloten procedure om tot een akkoord te komen. Wat is het verschil?


  De Belastingdienst en de Wet homologatie onderhands akkoord

  Verdiepingsartikel Faillissement Publicatiedatum: 24-09-2021

  Sinds 1 januari 2021 is het door de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers toch een onderhands akkoord te bereiken. De Belastingdienst is een belangrijke speler bij een schuldeisersakkoord. Tot 1 juli 2021 was er geen duidelijkheid over het beleid van de fiscus bij een akkoord op basis van de WHOA. Die duidelijkheid heeft de fiscus nu wel gegeven.


  Eerste rechtsuitspraken onder WHOA zijn een feit

  Nieuws Faillissement Publicatiedatum: 25-01-2021

  Er zijn voor het eerst uitspraken gedaan in rechtszaken die onder de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vallen. De WHOA trad op 1 januari 2021 in werking en stelt een organisatie in staat om een onderhands akkoord te bereiken met schuldeisers.


  Achterstallige pensioenpremie valt buiten WHOA-akkoord

  Nieuws Faillissement Publicatiedatum: 04-03-2022

  Een onderneming die in zwaar weer zit kan onder de Faillissementswet een akkoord sluiten met schuldeisers om schulden te saneren. Maar een schuld aan een pensioenfonds kan de onderneming daarmee niet wegpoetsen, zo oordeelt de Hoge Raad.


 • 4

  Wat gebeurt er met uw onderneming bij een faillissement?

  Wat gebeurt er als uw onderneming failliet gaat?

  Tool Faillissement Publicatiedatum: 23-05-2023

  Weet wat u te wachten staat bij een faillissement van uw onderneming.


  Het optreden van de curator bij faillissement

  Verdiepingsartikel Faillissement Publicatiedatum: 06-09-2019

  Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. Zowel een ‘natuurlijk persoon’ (zoals een eigenaar van een eenmanszaak) als een ‘rechtspersoon’ (zoals een bv) kan failliet worden verklaard. In het vonnis stelt de rechtbank een curator aan. Dit is bijna altijd een advocaat die het beheer over de boedel van degene die failliet is verklaard, overneemt. Hij gaat ook over de zogenoemde Actio Pauliana.


  Verificatievergadering bij een faillissement

  Nieuws Faillissement Publicatiedatum: 15-06-2021

  Bij het aanvragen van een faillissement van een onderneming speelt de curator een belangrijke rol. Zo bekijkt hij in een verificatievergadering de schulden van de failliet en doet een voorstel aan de schuldeisers. Wat komt er allemaal kijken bij een verificatievergadering?


  Vragen over: faillissementsfraude

  Nieuws Faillissement Publicatiedatum: 15-03-2024

  Het openbaar ministerie meldt dat in een kwart van de faillissementsgevallen in Nederland zou zijn van fraude. Schattingen over de omvang van de schade door de fraude variëren van enkele honderden miljoenen euro’s tot meer dan een miljard euro. Wat houdt faillissementsfraude in?


  Welke rol heeft de OR bij surseance van betaling en faillissement?

  Vraag & Antwoord OR en financiële zaken Publicatiedatum: 10-01-2024

  Het bedrijf heeft surseance van betaling aangevraagd en het is de verwachting dat een faillissement snel zal volgen.Welke rechten heeft de ondernemingsraad (OR) bij surseance van betaling en faillissement? En wie moet die rechten respecteren?


  Het lot van uw werknemers bij een faillissement

  Tool Faillissement Publicatiedatum: 06-05-2020

  Wat gebeurt er met de werknemers als uw organisatie failliet gaat?


  Vragen over: het openbaar faillissementsverslag

  Nieuws Faillissement Publicatiedatum: 20-11-2020

  Als een faillissement is uitgesproken, is vooral de curator nog aan zet. Want ook na deze uitspraak valt er nog het een en ander te regelen. Zo is de curator verplicht om om de drie maanden, voor zover de rechter-commissaris geen andere termijn heeft gesteld, een openbaar faillissementsverslag te maken. Wat staat daar in?


  Wanneer is een faillissement afgerond?

  Vraag & Antwoord Faillissement Publicatiedatum: 13-05-2020

  Het faillissement van mijn onderneming is uitgesproken, wanneer eindigt dit?


 • 5

  Wat gebeurt er met de bestuurder bij een faillissement?

  Bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn

  Tool Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 30-12-2021

  Schuldeisers kunnen de bestuurder van een bv bij een faillissement soms persoonlijk aansprakelijk stellen voor hun schade.


  Bestuurder die een te grote verplichting aangaat is aansprakelijk

  Verdiepingsartikel Faillissement Publicatiedatum: 07-05-2020

  Het principe is makkelijk: als uw bv niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, gaat de bv failliet en gaat u zelf gewoon vrolijk verder. De werkelijkheid is helaas genuanceerder. Als uw bv failliet gaat omdat u daarmee te grote verplichtingen aanging, bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk. Ook dat principe klinkt misschien logisch en eerlijk, maar het zorgt in de praktijk toch voor veel discussie.


  Wat is paulianeus handelen?

  Vraag & Antwoord Faillissement Publicatiedatum: 06-05-2020

  Ik las dat de curator bij mijn faillissement ook onderzoek zal doen naar paulianeus handelen, wat is dat?


 • 6

  Wat gebeurt er met de schulden en schuldeisers bij een faillissement?

  Het verschil: rangorde bij faillissement

  Nieuws Faillissement Publicatiedatum: 16-04-2019

  Na het failliet verklaren van een organisatie kunnen schuldeisers vorderingen indienen bij de curator. Schuldeisers worden naar rangorde uitbetaald. En die rangorde is weer afhankelijk van het soort vordering. Er is onderscheid tussen boedelvorderingen, preferente vorderingen en concurrente vorderingen. Wat is het verschil?


  De volgorde van schuldeisers bij een faillissement

  Infographic Faillissement Publicatiedatum: 31-07-2019

  Nadat de rechtbank een faillissement heeft uitgesproken, kunnen schuldeisers vorderingen indienen bij de curator. Schuldeisers met vorderingen hoog in de rangorde hebben een grotere kans op betaling. Die rangorde is weer afhankelijk van het soort vordering.


  Wat gebeurt er met cadeaubonnen voor een failliete onderneming?

  Vraag & Antwoord Faillissement Publicatiedatum: 13-05-2020

  We hebben eerder cadeaubonnen gekocht om te besteden bij een onderneming die nu failliet is. Wat gebeurt er met die cadeaubonnen, kunnen die nog verzilverd worden?


 • 7

  Wat komt er kijken bij een eventuele doorstart na een faillissement?

  Uw failliete onderneming voortzetten met een doorstart

  Tool Faillissement Publicatiedatum: 17-01-2024

  Lees hoe u een doorstart kunt maken met uw failliete onderneming


  De positie van een werknemer bij een doorstart na faillissement

  Verdiepingsartikel Faillissement Publicatiedatum: 13-05-2020

  De coronacrisis begint steeds meer zijn tol te eisen. Bijna de helft van de niet-financiële bedrijven in Nederland vreest momenteel voor zijn voortbestaan, zo meldde het CBS. Een faillissement heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de ondernemer, maar ook voor zijn werknemers. Als een onderneming na een faillissement een doorstart maakt, kan (een deel van) het personeel mogelijk zijn baan behouden. Wat zijn de regels rondom een doorstart?


  Werknemers mogen blijven na doorstart bij faillissement

  Nieuws Faillissement Publicatiedatum: 05-06-2019

  Als een organisatie na een faillissement wordt overgenomen, dreigen veel werknemers hun baan te verliezen. Onlangs werd een wetsvoorstel waarmee betrokken werknemers een betere rechtspositie bij zo’n doorstart krijgen, opengesteld voor reacties op internetconsultatie.nl.


  OR belangrijke partij bij doorstart

  Nieuws Adviesrecht Publicatiedatum: 18-12-2017

  Een ondernemingsraad (OR) heeft bij een faillissement vaak het nakijken. Is er echter sprake van een doorstart na faillissement, dan heeft de OR adviesrecht! Twee uitspraken van de Hoge Raad hebben de positie van zowel werknemers als de OR versterkt.


  Wettelijk adviesrecht OR en PVT bij doorstart

  Nieuws Adviesrecht Publicatiedatum: 05-06-2019

  Zowel de ondernemingsraad (OR) als de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten wettelijk adviesrecht krijgen op een voorgenomen doorstart van een organisatie. Dat blijkt uit het concept-wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement.


  OR heeft wél adviesrecht bij doorstart na faillissement

  Verdiepingsartikel Adviesrecht Publicatiedatum: 12-05-2020

  Het gaat al een tijdje niet goed met uw organisatie. Er is steeds minder te doen, leveranciers mopperen over betalingen en schorten leveringen op. De directie wordt steeds nerveuzer en vergadert wel erg vaak met de bank en de accountant. De geruchtenmolen komt op gang. De directie suggereert dat u een adviesaanvraag over een overname tegemoet kunt zien. Dan komt uw grootste angst uit: uw onderneming gaat failliet.


 • 8

  Meer informatie

  Faillissementen

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Helaas loopt het aantal faillissementen weer hard op. Hiervoor zijn allerlei oorzaken aan te wijzen. Een faillissement kan uw organisatie treffen, maar het kan ook zijn dat een grote klant of leverancier failliet gaat. En dat treft dan ook uw organisatie. Tijdens de training Faillissementen wordt het verloop van het faillissement besproken en wordt de positie van de crediteur, de debiteur en de eigenaar/financial behandeld. Deze posities worden ook toegelicht aan de hand van een tweetal praktijkcases. Ook wordt aandacht besteed aan het voorkomen van een faillissement.