Voorstel onderhands akkoord bij dreigend faillissement

Als donkere wolken samenpakken boven uw organisatie en een faillissement op de loer ligt, maar er nog wel een paar levensvatbare bedrijfsactiviteiten zijn, is er straks misschien nog een mogelijkheid om te overleven. In een wetsvoorstel van minister Dekker dat onlangs in de Tweede Kamer is ingediend staat dat organisaties straks een onderhands akkoord kunnen sluiten met hun schuldeisers en aandeelhouders.

19 juli 2019 | Door redactie

Al sinds 2012 staat het faillissementsrecht op de rol. De aanpassingen zijn opgenomen in het programma Herijking Faillissementsrecht. Dit programma heeft drie pijlers, namelijk bestrijding van faillissementsfraude, het bevorderen van het reorganiserend vermogen van ondernemingen en modernisering van de faillissementsprocedure. Om de mogelijkheden bij een reorganisatie of doorstart te vergroten zijn eerder al een aantal voorstellen gedaan. Ook dit net ingediende wetsvoorstel moet organisaties waarvoor faillissement dreigt, redden. De bijna gefailleerde organisatie kan straks een onderhands akkoord sluiten met hun schuldeisers en aandeelhouders om schulden te saneren. De rechter kan het akkoord goedkeuren (homologatie). Gaan schuldeisers of aandeelhouders niet akkoord, dan kunnen zij toch gedwongen worden akkoord te gaan. Dit middel wordt daarom ook wel ‘dwangakkoord’ genoemd. In de huidige wetgeving kan één schuldeiser of aandeelhouder dwarsliggen waardoor anderen óf meer lasten moeten dragen om faillissement te voorkomen, óf er toch faillissement wordt uitgesproken. 

Andere voorstellen uit de Herijking Faillissementsrecht

Een aantal wetsvoorstellen uit de Herijking Faillissementsrecht zijn al in werking getreden. Het ging om:

  • De herziening van het strafrechtelijk faillissementsrecht: met dit wetsvoorstel zijn de mogelijkheden voor opsporing en vervolging en voorkoming van faillissementsfraude vergroot.
  • Een sterkere informatiepositie van de curator en het vaststellen dat fraudebestrijding  een wettelijke taak is van de curator. Het voeren van een onjuiste administratie en het bewaren daarvan kan hij strafbaar stellen.
  • De mogelijkheid tot het opleggen van een civielrechtelijk bestuursverbod: hierdoor mag een bestuurder die frauduleus heeft gehandeld in aanloop naar een faillissement tot maximaal vijf jaar geen bestuursfunctie uitoefenen.
  • Het aannemen van de Uitvoeringswet EU-Insolventieverordening. Deze verordening zorgt voor uniforme Europese procedures voor ondernemingen in financiële problemen die actief zijn in de EU.

Het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord (pdf) zal nadrukkelijk gelden voor organisaties die nog wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn en ligt nu  nu ter goedkeuring bij de Tweede Kamer.